நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, September 22, 2011

Urgent Vaccancies for a leading company in Saudi Arabia---------- Forwarded message ----------
From:


Experience required for the Job: 2 - 5 years

Dear Candidate,

Greetings from Royal Travels!!!!

We would like to take this an opportunity to introduce ourselves as Royal Travels, one of the leading overseas human resources consultants in India with wide range of branch operations. We have been approved by the ministry of labour, Govt. of India vide Lic.No: B-0162|MUM|PER|1000+|2¾|5515|2000.

Now we need below mentioned categories for our client M/s Samid Company Limited, KSA which is one of the most pioneer companies in road construction and maintenance has undertaken several projects under its belt.
1. CIVIL ENGINEERS-ROAD
2. CIVIL ENGINEERS-BUILDING
3. CIVIL ENGINEERS-SWITCH NETWORK
4. MATERIAL ENGINEER
5. CIVIL ENGINEERS-BRIDGE
6. QUANTITY ACCOUNTANT
7. SURVEYOR
8. DRAFTMAN
9. MATERIAL TECHNICIAN

10. ASPHALT FOREMAN

11. CONCRETE PUMP OPERATOR

If you feel the above mentioned job profile and conditions suits you, then we request you to send us your updated Biodata on urgent basis.

Thanking you,
Amritha
H.R.Dept,

M/S,Royal Travels
Ramachandra Building
L.T Road,OPP - G.T.Hospital,
Mumbai - 400002.
Ph:- 0495-4012222, 3293535
Email:- apply@royaljobs.in
Web:- www.royaljobs.in


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...