நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, September 23, 2011

TCS BPO hiring for Voice process


---------- Forwarded message ----------
From: Muhammad A <muhammad.a@tcs.com>
Date 24 Sept 2011(Saturday)
Venue TCS e-Serve l Ltd
9 th Floor,Spencer Plaza,III Phase,769,Anna Salai ,Chennai-2
Registration Time:
Meet:
10:30 am-3:30 pm
Sathish

Role Experience Band Required Skill Set


Team Member


0 - 4 years experience
(FRESHERS are eligible)
 • Any graduate with International voice experience
 • 18 months of experience if not a graduate
 • Excellent Communication and Interpersonal skill
 • Willing to work in flexible shifts.

MBA/MCA/MS c IT/BE/B Tech are NOT ELIGIBLE

                               
                                 Any query drop a mail to chennai.byb@tcs.com or buzz at 044-66218033Documents to be carried for the walk-in
 • A copy of resume
 • Last 3 months pay-slip copy
 • PAN Card #
 • BYB Form
 • EPIR Number *

Eligibility Criteria
 • Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.
 • Not more than 2 years of gap in graduation or employment.


*3 Simple Steps to Refer your buddy

Step 1: Create buddy's profile  
Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.
*Select BPO option for referring your Buddies for BPO

Step 2: Ask buddy to confirm profile
Your buddy needs to log on to http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume
Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.

To Know more about BYB:
Log on to  UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme

To Refer your buddy (create EPIR number):
Log on to Ultimatix > Workforce Management > Global Recruitment System (GRS)

To download BYB Form:
Log on to Ultimatix --- Global HR--- Bring Your Buddy --India BYB Scheme BPO -- employee referral form


=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...