நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, September 23, 2011

Openings at KNPC-Kuwait


                               
 
 

 


 
Vacancies @ Kuwait KNPC
                                                                         
Dear ALL;

Please find the below list of KNPC (Kuwait National Petroleum Company) present vacancies. We

consider Overseas applicants. To those interested please send CV to karen.asuncion@heisco.com & send the following on URGENT BASIS in order to      

process your application to KNPC. Applicants should have atleast 6 years minimum experience in oil field/major refineries/petrochemical industries & 

oil & gas industries.    

                                                                                                                            

DOCUMENTS REQUIRED                                                                                                                                  

  1. Updated Resume                                                                                                                                  

  2. Copy of Educational Certificate                                                                                                                  

  3. Work Experience certificate for minimum 6 years ( addressed to whomever it may concern)                                                          

  4. Passport copy 1st and last page                                                                                                                  

  5. Civil ID copy or residence copy (applicable only for local candidate)  Also please note that incomplete documents will not be processed.    
    

                                                                                                                                                      

Sr. # Job Title Remarks Take Home Salary                                                                                                            

  1. Mechanical Design Engineer New Recruitment KD 1400                                                                                              

  2. Welding & Fabrication Engineer New Recruitment KD 1400                                                                                          

  3. Industrial Engineer (B) New Recruitment KD 1600                                                                                                  

  4. Risk Assessment Engineer (A) New Recruitment KD 1400                                                                                            

  5. Risk Assessment Specialist (A) New Recruitment KD 2200                                                                                          

  6. Chemical Engineer New Recruitment KD 1400                                                                                                        

  7. Process Engineer New Recruitment KD 1400                                                                                                        

  8 Mechanical Plant Monitoring Engineer New Recruitment KD 1400                                                                                      

  9. Operating Engineer New Recruitment KD 1400                                                                                                      

10. TRAC Engineer New Recruitment KD 1400                                                                                                            

11. Instrument Maintenance Engineer New Recruitment KD 1400                                                                                          

12. Implementation Engineer New Recruitment KD 1400                                                                                                  

13. Internal Comm. & Employee Relations Supervisor New Recruitment                                                                                  

14. Sr. Engineer, Plans. Coordination New Recruitment KD 2000                                                                                        

15. Planning Specialist New Recruitment KD 2200                                                                                                      

16. Logistics Engineer New Recruitment KD 1400                                                                                                      

17. Draftsman New Recruitment KD 600                                                                                                                

18. Quality Control Engineer New Recruitment KD 1400                                                                                                

19. Civil Construction Engineer New Recruitment KD 1400                                                                                              

20. Audit Engineer New Recruitment KD 1400                                                                                                          

21. Sr. Audit Engineer New Recruitment KD 2000                                                                                                      

22. Maintenance Planning Engineer New Recruitment KD 1400                                                                                            

23. Planning Engineer (B) New Recruitment KD 1600                                                                                                    

24. Sr. Planning Engineer (minimum 10 years experience) New Recruitment KD 2000                                                                      

25. Rotating Equipment Engineer New Recruitment KD 1400                                                                                              

26. Nurse (Male) New Recruitment KD 600          
                                                                                                

27. Nurse (Female) New Recruitment KD 600                                                                                                            

28. Security Engineer New Recruitment KD 1400                                                                                                        


29. Safety Engineer New Recruitment KD 1400                                                                                                          


30. Safety Ergonomics New Recruitment KD 600                                                                                                        


31. Occupational Hygiene Technician New Recruitment KD 900                                                                                          


32. Field Operator New Recruitment KD 900                                                                                                            


33. Corrosion & Mettallurgy Engineer (B) New Recruitment KD 1600                                                                                    


34. Operational Planning Engineer New Recruitment KD 1400 
                                                                                           

                                                                                                                                                      

Thanks & Best Regards,  
 
Karen Joy C. Asuncion 
Office Administrator,
KNPC Secondment (ICD)  Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. (KSC)   
P.O. Box: 10155 Shuaiba 65452, Kuwait 
Tel: +965 23253000 (ext: 3087)  Fax: +965 23260125 
Direct send to Fax: +965 23260125  Email: karen.asuncion@heisco.com 


--
__._,_.___
Recent Activity:
 
.

__,_._,___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...