நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, September 19, 2011

Instrument Engineer -Das Island Based – Contract Hire • Work cycle: 35/28 please upload your cv in our web site www.5-cont.comAssalamu Alaikkum varah


Subject : JOB OPPORTUNITY FOR ABU DHABI GAS LIQUEFACTION CO. LTD.
(ADGAS) ABU DHABI
TOP URGENT

Dear Sir:
Greetings to you!!!

We have been authorized by Abu Dhabi Gas Liquefaction Co. Ltd. (ADGAS) to search potential candidates for INSTRUMENT ENGINEER post.

In the event you are interested to apply for the above mentioned position we kindly request you to follow the following procedure on urgent basis:

1. Expected Salary__________
2. Availability_______________
3. Send your updated CV to our email address "fivecont@emirates.net.ae", mentioning on the subject the position title you are applying for.
4. Upload your CV to our website "www.5-cont.com" which will only take 10 minutes of your time. Please ignored In case you have recently uploaded your CV in our web site

Also, kindly ensure that the following details are clearly mentioned in your CV:

1. Full Name
2. Educational Qualifications
3. Age
4. Total Experience
5. Current & Expected Salary
6. Nationality
7. Current Location

Note: For more details about the job description of the advertise position above, please contact our website www.5-cont.com.
Please reply immediately in order to meet the client's urgent deadline.

Thank you and best regards,

For: FIVE CONTINENTS TECHNICAL AND INDUSTRIAL SERVICES EST.
P.O. Box 494
Abu Dhabi, UAE
Telephone : 00971 2 643 1313 (08:00 – 14:00 GMT + 4 hours)
Fax : 00971 2 6345368
http://www.5-cont.com
Nazir Bakie
General Manager

Instrument Engineer
Das Island Based – Contract Hire
• Leave cycle: 35 working days on Das Island, followed by 28 days of leave to point of origin.Scope of Duties:

• Carries out the design of allocated instrument modification related to LNG production facilities and associated offsites. Ensures the design is to recognized industrial standards and codes.
• Reviews drawings, specifications and other documents prepared by contractors/consultants.
• Prepares the Statement of Requirement for contract documents and carries out technical evaluation of contracted out modifications including technical clarification to bidders through the Contracts Department.
• Carries out the direct ordering and reservation from stock of all materials for the modifications, ensures materials comply with company standards and are correct specification for the duty. Performs technical evaluation of material bids including technical clarification to bidders through Procurement Department.
• Prepares pre-engineering packages and bills of materials to help arranging funds availability for the concerned modifications. Follows the progress of Enquiry Indent and Purchase Request till their order placement.
• Convenes and minutes the Definition of Requirements meeting and ensures that all disciplines are represented. Act as its secretary.
• Controls the engineering of modifications and liaises regularly with Production and HSE&I Departments to ensure that the engineering design is acceptable to all user departments.
• Liaises regularly with civil, structural, mechanical and electrical engineers within department to cover the inter-disciplinary requirements for the modifications. Acts as the nucleus to ensure a complete integral package is assembled before distribution.
• Responsible for collating discussing and resolving any comments or queries arising from the approval issue of the modification package.
• Convenes Specialist meetings and act as its secretary.
• Prepares the Hazop P&ID and introduces the proposal to Hazop committee for Hazard and Operability Study. Takes an active part in Hazop proceedings as instrument specialist and acts as secretary in the absence of Senior Support Engineer.
• Prepares Hazop findings and modification overview for review by Plant Management HSE Review Committee. Introduces the proposal and describes the findings of Hazop and Consop Team to Plant Management at HSE Review Meetings.
• Provides design and technical guidance to Senior Draughtsman and Draughtsman during the development phase of the modification. Carries out final checking and appraisal before signing documents as responsible Support Engineer.
• Defines the scope of each Divisions involvement during procurement and construction and pre-commissioning phases of the modification.
• Supervises and directs engineering, construction and pre-commissioning contract staff during implementation of the modification.
• Carries out pre-commissioning checks on the completed work to ensure that construction is to the approved design. Continue to monitor modification from conception through to commissioning.
• Carries out Technical bids evaluation and technical clarification from bidders and finally recommend the most successful bidder from Technical point of view.
• Prepares specification and design data sheet for the purchase of instrument equipments and accessories.
• Perform and analysis of network loads for the main distribution system.
• Carries out all types of electrical calculation such as cable sizing, equipment sizing, short circuits, power system analysis using computerized software such as EDSA, ETAP.

Minimum Requirements:

• B.Sc. in Electronics/Control Engineering or equivalent qualification.
• 10 years experience in Instrument Engineering field, including minimum 6 years in development/project work in the gas processing, oil refining or petrochemical industry.
• Good spoken and written English.
• Computer literate.


Remuneration Package:

• Salary is negotiable depending on qualification and experience.
• Leave cycle: 35 working days on Das Island, followed by 28 days of leave to point of origin.
• Messing and accommodation are provided free of charge while on the island.
• Sports/recreational club facilities on the island.

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...