நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, November 30, 2011

TNPL - OPENINGS


---------- Forwarded message ----------
From: Rajaghiri Gazzali <gazzalie@yahoo.com> 
[Attachment(s) from Rajaghiri Gazzali included below]

Advertisement No:
DIPR/973/Display/2011 published in "The HIndu" & "The New Indian Express"
 
Date of Advertisement: 
23/11/2011
 
Designation:
Assistant General Manager (Finishing House) /
Senior Manager (Safety) /
Manager (Forestry) /
Manager (Plantation) /
Deputy Manager (HR) /
Deputy Manager (Accounts)
(3 posts for Factory and 1 for Corporate Office) /
Assistant Shift Engineer (Chemical) /
Assistant Plant Engineer (Mechanical)
 

Rajaghiri Gazzali

__._,_.___

Attachment(s) from Rajaghiri Gazzali

1 of 1 File(s)
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...