நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, November 28, 2011

Job Opening with Emerio Corp for Helpdesk Support for 24/7 Customer supportFor Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 29874258      Personal Folder ID: 10676805

Dear JOB SEEKERS,

Emerio Globe soft Singapore,

We are looking for a position Help-desk Support & 24/7 Customer support Shifts
I came across your CV in one of the job portal (Monster / Naukri) and would like to know if u would be interested and available for an opportunity with Emerio.

Company Profile:
In summary, Emerio, an NTT Communications company, is a technology services and outsourcing company. With deep industry knowledge, business process expertise, global resources and a proven track record, we deploy the right people, skills and technologies to help clients improve their performance. We help organizations achieve consistent quality and operational cost reductions through optimized service delivery models and process improvements. Emerio offers cutting-edge solutions in the areas of Application Services, Infrastructure Services and Business Process Outsourcing. Since our inception in 1997, some of the world's leading companies across industry verticals have leveraged Emerio' s globally networked delivery model to maximize their returns. Our track record of successful deliveries has been the single pivotal factor for our growth – reflected in our customer retention track record. Today, Emerio is supported by over 1,400 employees spread across 14 countries across Asia, UK, Germany and the USA, including delivery centers in Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thailand and India.
For more information, please visit our website www.emeriocorp.com

Role: Help-desk Support for 24/7 Customer support Shifts
Job Type: - permanent job
Location: - Singapore.
Exp: - 0 - 0.6Yrs.
Salary can pay: - 1500 -1800 SGD Per month Maximum

Job Description: -
Position Title: Help-desk Support Executive.
Client: NTT-UK
Mandatory Skills: Help-desk Experience
Job Description: Performing daily Servers monitoring & health checks, Basic troubleshooting skills. Respond to incident calls and emails from users, Escalate unresolved cases to relevant 2nd level support team, Document all reported incidents 6+ month of relevant work experience in related area
24/7 Customer support & Shifts is must
Other Pre-requisites: Exp of working in ITIL aligned support projects
Skill Rating: Excellent communication is must & Interpersonal skills - 5 (S) Basic Windows - 3 (H) ITIL basics - 3 (H) Use any call Logging tool - 5 (H)
Work Location: Singapore
Joining Date: 15th Jan'2012
Note: - If in case you're really interested Kindly send me profile
Minimum Educational Qualification Preferred: - Degree.
Candidate Notice period should be only 30 Days Max. (Can join within 30 Days Maximum)
If interested pls mail me a copy of your CV to prashanth.hallur@emeriocorp.com with contact details and I will come back to u ASAP.

Thanks & Regards
Prashanth Hallur
This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Emerio Corporation) accessing the services of monster.com.sg and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monster.com.sg

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...