நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, November 28, 2011

Application Support Specialists - Clear Case / Quality Centre JIRA Administrators in Singapore

For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 29874258      Personal Folder ID: 10649694

Dear anees,

One of our clients is looking for a specialist, who is able to fulfill the following requirements:

Job Summary:

Role: Application Support Specialists - Clear Case / Quality Centre JIRA Administrators in Singapore
Start: ASAP
Duration: Permanent
Location: Singapore

Don't miss this chance to work in a cutting edge IT Service environment using the latest Industry Best practices. This is an excellent chance to further enhance your career!

Our client is German IT Services Company in Singapore. You will be a part of this young, dynamic and innovative team, located in the Central Business District.

Open Roles:

A. IBM Clear Case Support Specialist / Administrator (85524) – 3 positions
B. Quality Centre Support Specialist / Administrator (85525) - 3 positions
C. Atlassian JIRA Support Specialist / Administrator (85526) - 3 positions


A. IBM Clear Case Support Specialist / Administrator

Requirements:

- At Least 3 Years experience in a Service or User Helpdesk Environment
- Strong in Clear Case Configuration and Administration.
- Strong in handling IBM Rational Clear Case Multisite Software.
- Good in handling Windows, Linux and UNIX.
- Strong in deployment to support life cycle.
- Good in design, development, integration of software platform.
- Has good experience in Clear Case Configuration and Administration.
- Skillful in development processes and methodologies.
- Able to write scripts is an advantage (PERL, VBS and other scripting languages)
- Excellent communication skills: written and verbal
- Ability to work in a fast-paced, team environment
- Customer oriented, a Team Player, a fast learner and serious with worker

Responsibilities:

- Support Clear Case Configuration and Administration
- Involved in the full conception of Clear Case from development to deployment
- Handled the mainstream of Clear Case products
- Support and Automate Clear Case Workflows
B. HP Quality Centre Support Specialist / Administrator
Requirements:
- Excellent interpersonal and analytical skills
At Least 3 Years experience in a Service or User Helpdesk Environment
- Has extensive administration and support experience with the HP Quality Center
- Experience in Installing, administering and supporting test tools in multiple environments
- Has good knowledge of other test tools to support global software development environments such as HP Performance Center, HP Functional Testing (QTP) and Business Process Testing (BPT).
- Strong problem solving and network troubleshooting skills.
- Able to write scripts is an advantage (PERL, VBS and other scripting languages)
- Excellent communication skills: written and verbal
- Ability to work in a fast-paced, team environment
- Customer oriented, a Team Player, a fast learner and serious with worker
Responsibilities:
- Install and configure HP Quality Center.
- Customize HP Quality Center based on ongoing requirements from development and test teams.
- Integrate Quality Center with external tools and systems as needed, including defect tracking, test automation, build systems, etc.
- Provide ongoing maintenance of HP Quality Center system.
- Develop and maintain test automation tools.C. Atlassian JIRA Support Specialist / Administrator
Requirements:
- Excellent interpersonal and analytical skills
At Least 3 Years experience in a Service or User Helpdesk Environment
- Has extensive experience in administering, implementing and using Atlassian product
- Highly skilled with JIRA and Confluence administration and configuration
- Planning and executing upgrades to Atlassian systems
- Experience with plug-in development for JIRA and/or Confluence
- Good written and verbal communications
- Service-oriented attitude with excellent problem solving and analytical skills
- Ability to thrive in a changing environment and the ability to manage multiple projects with multiple priorities
- A strong understanding of the software development lifecycle and software development methodologies (requirements gathering, analysis and design, development tools, version control, testing and QA, and deployment)
- Able to write scripts is an advantage (PERL, VBS and other scripting languages

Responsibilities:
- Manage JIRA ticket tracking tool and enterprise wiki

Soft Skills:
- Excellent written and spoken English
- Spoken English in British or American pronunciation
- Professional behavior on support calls and email

Additional Information:
- Our client will train you on the latest Service Desk applications

Please send your application to applicant.asia@geco-group.com and cc: michelle.torralba@geco-group.com.

- Your relevant experience
- Current/expected salary
- Availability information
- A latest MS-WORD Resume

Please do NOT use 'Quick Apply', send your CV directly to applicant.asia@geco-group.com


We regret that only short-listed applicants will be contacted.

=========================================================
REFER-A-FRIEND for a $$$ Reward (SGD500-1000). You can use it to reward
yourself or choose to donate to a charity of your choice. Request for info.
=========================================================

Thanks,
Michelle Torralba
Resource Manager
T +65 6560 3224
F +65 6515 4818
michelle.torralba@geco-group.com

GECO Asia Pte Ltd
8 Boon Lay Way | #07-15, 8 @ TradeHub21 | Singapore
Singapore

www.geco-group.com/?en

This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Geco Asia Pte Ltd) accessing the services of monster.com.sg and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monster.com.sg

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...