நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, November 30, 2011

Assistant Store Manager - Al Tayer Trends

Assistant Store Manager 
 • Maximize sales through effective planning and preparation to meet store sales targets.
 • Cultivate a culture of excellent customer service, leading by example on the sales floor. Deal with customer complaints effectively and promptly.
 • Direct, coach, support and delegate to the team, monitoring their performance to achieve store targets. Motivate the team and develop their potential.
 • Ensure that company standards of housekeeping, grooming, presentation and professional conduct are maintained.
 • Communicate effectively with the team, passing on all relevant information at the right time.
 • Constantly seek new opportunities to drive and create additional sales.
 • Ensure the store is merchandised commercially and visually to as per guidelines and inputs from the Store Manager.
 • Ensure accurate and timely reconciliation of cash, floats and petty cash.
 • Contribute to managing the PoS system, including amendments, trouble shooting and error logging
 • Ensure goods received into and dispatched from store are checked and discrepancies are resolved.
 • Ensure all company policies and procedures are implemented and monitored in store in conjunction with Store Manager.
Person Specification:
 • Graduate with tertiary qualifications in Sales & Marketing or 3 to 4 years' retail sales experience or in customer service roles of which at least 2 years in a supervisory role.
 • Computer literate
 • Good command of English ; Knowledge of Arabic advantageous
 • Professional appearance and demeanor
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Exposure to multi cultural working environments an advantage
Apply Online
 
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...