நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, November 28, 2011

Infosys Freshers 2011 PassoutInfosys Freshers 2011 Passout
Company Name: Infosys
Job Designation or Job Role: Systems Engineer
Candidate Educational Qualification: BE / B.Tech / ME / M.Tech / MCA / M.Sc
Candidate Experience Required: Freshers
CTC or Package Offered: Best in Market
Job or Work Location: Bangalore / Chennai / Delhi / Hyderabad / Kolkata / Mumbai / Pune / Trivandrum
Functional Area: Application Programming, Maintenance
Area of Working: IT-Software/ Software Services
Candidate Profile:
Freshers Off-Campus : BE / B.Tech / ME / M.Tech / MCA / M.Sc : 2011 Passout @ All India
We are hiring Freshers for the role of Systems Engineer who have a passion to work and excel in a dynamic environment.
Job Description:

    BE / B.Tech / ME / M.Tech / MCA / MSc (Computer Science / Electronics / Mathematics / Physics / Statistics / Information Technology / Information Science) only
    Candidates must have a consistently excellent academic track record.
    Only Candidates who are graduating in the year 2011 are eligible to apply.
    Candidates should not have participated in the Infosys -ion process in the last 9 months.
    Please note that the resume should mandatorily carry date of birth, e-mail id, complete academic details starting from std. 10 / 12 / Graduation / Post graduation along with Year of passing, simple average aggregate Percentages/CGPA, Board / University.
    Also, mention the preferred location of test center in the subject line (Bangalore / Chennai / Delhi / Hyderabad / Kolkata / Mumbai / Pune / Trivandrum).

Mail your resumes to: freshers2011@infosys.com
Last Date to Apply: 2011-12-12
Only short listed candidates will be directly informed via e-mail about the process.
Company Website: http://www.infosys.com
 No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...