நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, November 30, 2011

Quality Opportunities in TCS BPO!Muhammad Riyaz A
System Engineer

____________________________________________
Experience certainty.        IT Services
                       Business Solutions
                       Outsourcing
____________________________________________

----- Forwarded by Muhammad A/TVM/TCS on 11/29/2011 01:20 PM -----
From: Tcsbpo Byb/CHN/TCS
To: muhammad.a@tcs.com
Date: 11/29/2011 02:40 AM
Subject: Quality Opportunities in TCS BPO!
Sent by: DominoAdministrator


 Role
 Requirement
 Team Leader •Any graduate/post graduate  with 5-7 years experience in which minimum 2 years of quality experience
•Certified  six sigma Green belt
•Excellent communication skills
•Quality oriented & a self starter
 Assitant Manager •Any graduate/Post graduate with minimum 12 years experience
•Certified six sigma black belt
•Mentored minimum 6 Green belt projects
•Should have used statistical tools like Minitab,JMP, Statistical
•Completed minimum 2 Black belt projects
•Experience in BPO/Service industry


Please forward relevant resumes to tcsbpo.byb@tcs.com before December 2, 2011


=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...