நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, November 28, 2011

Opening for IT Assistant - Kuwait Polyurethane Industry Co 

IT Assistant - Kuwait Polyurethane Industry Co
• To ensure the operation and maintenance of all IT systems installed in the company.
• Design, install, configure, maintain, and upgrade the organization's servers, workstations, and other related hardware/software.
• Ensuring smooth running of all IT related and keeping abreast with latest technologies.
• Performs network troubleshooting to isolate and diagnose common network problems.
• Ensure backups for PC and servers and make constant updates.
• Prepare & maintain network security, disaster recovery and business contingency plans.
• Installing and managing IP routers, switches and CISCO equipment (Routers, NTU's, Switches, firewalls)
• Knowledge in Network security, disaster recovery and Business contingency plans
• Detail oriented with excellent Problem Solving and Analyzing Skills
• Manage and control the organization's access system
• Knowledge of Database and email servers (Microsoft Exchange).

- At least 3 years experience
- English is a must. Arabic is an asset.

Diploma in Information technology or Bachelors in Computer Science, Computer Applications .

Kuwait Polyurethane Industry Co. (W.L.L.)
Western Shuaiba , Industrial Area Plot No.5
P.O. BOX 25345 Safat
Code : 13114 kuwait
Telephone     : 00965 – 23261210
Facsimile     : 00965 – 23261215
E-mail        : info@kuwaitpolyurethane.com


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...