நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, November 28, 2011

Openings at ALARBASH GROUP Kuwait


 

• Accountant (Male)
/ Bachelors degree in Accountancy or Finance.
/ Experience in handling payroll. taxes, and multiple vendor Accounts.

• Sales Executive (Male)
/ Good looking. pleasing personality.
/ Must have Transferable Residence.

The above mentioned job titles required minimum 2 to 3 years of work experience and proficiency in both English ft Arabic.

Fax No: - 22405532
Email: farida@arbashgroup.com
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...