நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, November 28, 2011

Jobs at Kuwait Danish Dairy Co., (KDD) 

Dear brothers,
 
Assalamu Allaikum.
 
Kuwaiti Danish Dairy Company (KDD) is looking to recruit smart and hard working individuals in Kuwait. We require:

AutoCAD Operator.
Prepare drawings in AutoCAD. Experience preferably in Mechanical Designing.

Lab Technician:
Min. 3 yrs exp. in testing of samples of food products.

Machine Operator.
Min. 2 yrs of operational experience on a food or plastics machinery.

Maintenance technician:
Responsible for maintenance of machinery and equipment.

Shop Controller:
Responsible for inventory management in stores. Graduate with MS office skills.

Store Keeper.
Responsible for product availability, Graduate with MS office skills.

Electrician:
Responsible for installation and maintenance of all electrical equipment.

Driver:
Heavy Driving License. Must have knowledge of all routes/ areas in Kuwait.

Fabricator:
Min. 2 yrs experience as a Fabricator. Must have experience in Stainless Steel.

Merchandiser:
Have Municipality health Book, Driving License & own car. Speak and read Arabic.

Salesman:
Have Municipality Health book, Heavy Driving License. Speak and read Arabic.

Sales Helper:
Must have Municipality Health Book. Must speak & read Arabic.

Mechanic / Diesel Mechanic
Responsible for mechanical maintenance of vehicles.

Labour.
Basic English reading skills. Age between 21 -35 yrs. Physically fit.

Chef / Cook:
Diploma in cooking and good experience of Arabic, Indian, and other cuisines.

Welder.
Piping and welding all kinds of materials.

Please visit us on Friday -25th November and 2nd December, 2011; from 10:00 a.m. to 5:30 p.m at:

Ramada Kuwait Hotel, Al Riggae - 1st floor, Boubyan Meeting Room Interested applicants must bring copies of the following:
• Updated CV
• Copy of Work Permit (Izzan Amel)
• One Photograph
• Driving License (if available)
• Copy of Po'sport with Res.dency page
• Municipality Health Book (if available)
• Copy of Civil ID
 


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...