நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, November 28, 2011

Need Desktop Support RepresentativesFor Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 29874258      Personal Folder ID: 10671443

Dear anees,

I was going through your resume on Monster.com and thought that you might be interested in System Administrator position with one of our direct client.

Please send me an updated resume if you are interested.

Candidate Name (Full Name)
Summary of Relevant Job Experience:
Relevant years of exp:
Availability (Date able to commence):
Candidate Visa Status (applicable for foreign candidates):
Nationality:

Job description : Deskside Support Representative(Distributed Client Services)
Durtaion: 12 Months
On-Call Coverage.Does not need to be on-call
Weekend Coverage.Weekend coverage is not required.
Travel Required.Travel is not required.
Citizenship Preference. Need only Singaporean/PR/Chinese/Philippine

Warm Regards,
Amrita kumar
Global Resource Organisation
T: + 91 (0) 124 435 5009 |
www.interglobetechnologies.com
InterGlobe Technologies

This mail has been sent by one of the employers (Employer name: IGT Solutions Pvt Ltd) accessing the services of monster.com.sg and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monster.com.sg

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...