நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, November 30, 2011

Fawaz Group Kuwait Vacancies

Fawaz Group Vacancies
Reputed Electro-Mechanical Co urgently requires the following personnel for its Maintenance Division

H.V.A.C. Operators
I T I Certificate / Diploma with 4.8 years experience in operation and maintenance of HVAC systems

H.V.A.C. Technicians
I TI certificate / Diploma vnth 5-10 years experience inOperations and maintenance of HVAC systems

H.V.A.C Control Technicians
1 T I certificate / Diploma web 5-10 years expert once en HVAC Core/tots

Mechanical Technicians
I T I Certificate / Diploma with minimum 8 years expereicne in mechanical systems, Including pumps, valves. compressors etc

Interested candidates with Transferable Visa are need to send their profiles Walk-en interview on 28 11 2011 at our Al-Rai OFFICE (10 am to 5pm)

E mail : fawazmaint@fawaz-group.com
Fax 24749847, Tel # 24749832 - 115/111
Fax: 24749847, Tel. S.: 24749832 - 113,111
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...