நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, November 28, 2011

Lead Auditor- QMS job in Dubai---------- Forwarded message ----------
From: TLI Knowledge Services <deepa@tliknowledge.com>For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 11194924      Personal Folder ID: 10660216

Dear ,


Job Title: Lead Auditor- QMS
Job Location: Dubai
Required Experience & skills:
• Graduate with minimum 7-10 years experience in Quality Assurance with minimum 3 years in ISO 9001
• Should have experience in conducting Internal or External ISO 9001 Audits (IT background preferred).

Email your word format resume to deepa@tliknowledge.com with the following details
Current Salary:
Expected Salary:
Joining Time:

Wishes,
Deepa,
TLI Knowledge Services,
deepa@tliknowledge.com

This mail has been sent by one of the employers (Employer name: TLI Knowledge Services) accessing the services of monstergulf.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monstergulf.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...