நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, November 30, 2011

Vacancy for "E - Services Specialist" and many more Managerial positions at Ali Abdulwahab Sons-Kuwait

E - Services Specialist - Ali Abdulwahab Sons

The role oversees and maintains AAW websites, Internet/Intranet and associated sites. It administers the implementation of MS Share Point Services deployment. It also leads any related web services development with the integration of JD Edwards ERP System. This high-end role is involved in testing the behaviour of web services at protocol level, ensuring data behaves accordingly.

Essential Duties and Responsibilities:
' - Implements web pages, maintains content and oversees day-to-day management of Internal and External AAW websites
'- Assures quality and filing integrity of web pages
- Responsible for coordinating the web environment including supervision of the running web services across the applications portfolio of the corporate
'- Coordinates and implements Web Policy development and practice
'- Coordinates ongoing usability testing and assessment
'- Facilitates communication throughout the organization concerning website development and related issues
'- Plans, develops, maintains and deploys MS Share Point sites across the various business units of AAW
'- Ensures continuous update of web technologies and always seeks and/or advices to implement learnt technologies wherever it is applicable to add value to the business of AAW
'- Participates in web strategy development and corporate governance alignment
'- Develops policies, standards and frameworks for the websites
- Maintains confidentiality in accordance with the ICT Policies and Procedures
- Ensures that the services given are delivered within the ICT governance framework
' - Performs other work-related duties and responsibilities as directed by the head/s of the department

Skills
- At least 5 years of experience in Visual Studio.NET using VB.Net., ASP. Net, ASP classic, AJAX, XNL and SQL; Strong working knowledge of database architecture and design, systems application
- Bilingual - English/Spoken & Written / Arabic is a plus
- General MS Office Knowledge
- Computer Application Knowledge - ASP. Net / ASP.Net AJAX / SQL Server 2005/08/Database Design
- Web development skills and programming - XML/HTM/CSS/Javascript/Adobe Fireworks/Flash/Dreamweaver
- JD Edwards / MS Sharepoint 2007 Knowledge/Team Foundation Server / Silverlight
- Safety & Security Standards / Procedure Awareness & Control
- - Attention To Detail
- Analysis And Decision-Making
- Initiative
- Customer Service Focus
- Integrity

Also many more managerial positions
 
Apply Online


http://careers.aaw.com/careers/USERCareersScrn.aspx
 
 


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...