நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, November 28, 2011

Foot your prints for an exciting opportunity for Financial Analyst openings with an Banking Software Company.


From: VertX Solutions <palaniappanm@vertxsolutions.net>

Sent: Wednesday, November 16, 2011 11:04 AM
Subject: Foot your prints for an exciting opportunity for Financial Analyst openings with an Banking Software Company.
The sender of this email is registered with Naukri.com as VertX Solutions
Experience required for the Job: 2 - 7 years
Job Location: Chennai

Dear Candidate,
Hope you are doing great. Kindly allow me to introduce myself; this is Palaniappan from VertX Solutions. We have an Excellent Openings for one of our Client for the below mentioned Position. So if you are interested with the opening, kindly send me your updated resume to this mail id - palaniappanm@vertxsolutions.net. So that I can make some arrangements for the interview process. And send me your updated profiles ASAP, because I have some dead line for submission of candidates to the Client.

Job Description

Position: Financial Analyst

Work Location : Chennai
Experience Level : 2-7 Yrs
Client Company : Temenos India
Company URL : www.temenos.com
Graduation : Any Accounting graduation.

Roles and responsibilities:

* Business Finance Analyst is responsible for MIS reporting support to business finance.

Revenue analysis:

* Support Analysts in reviewing Service revenues at month end, understanding variances to forecast.
* Report on underlying KPIs relating to revenue from the PA and OKS systems
* Consolidation of forecasts and budgets

Cost Analysis

* Externals / Partner Analysis
* Salary analasis
* T&E Analysis

Balance Sheet reporting reconciliations:

* Reconciliations of accrued & deferred Services balances (signed & filed for audit).
* Accruals and prepayments
* Assist with preparation of accounts receivable files
Other tasks
* Responsible for complete and proper documentation of processes
* Timely submission of tracker related to cycle time, KPI etc.,
* Specific tasks at quarter ends (analysis of operating costs, accrued/deferred gross up)
* Ensure complete documentation of processes handled by the team and compliance with ICS requirements

Essential Skills

* Any Accounting graduation.
* Proven financial analysis skills and mathematical mind-set;
* Command of English, both spoken and written and presentation skills;
* Proactive, detail-focused, with strong business acumen
* Capacity to work independently on own initiative and result-oriented;
* Team-player, professional with high ethical standards;
* Prior experience in a complex multi-national and multi-cultural environment is a must;
* Prior experience of shared service environment, with evidence of knowledge of SLA and swift and efficient delivery to customer;
* Experience working with Microsoft Office.
*Domain knowledge, Oracle BI or Siebel analytics (added advantage), FP&A experience

Desirable Skills:

Domain knowledge, Oracle BI or Siebel analytics (added advantage), FP&A experienceKindly forward your updated profile ASAP, since this is an immediate opening for the client kindly send us your profiles, so that I can make some arrangements for the interview process ASAP.


Kindly furnish the following details with your updated profile:-

Total Exp :
Rel Exp as a Financial Analyst :
Exp in Budgeting/Forecasting :
Exp in Variance Analysis :
Current CTC :
Expected CTC :
Notice Period :


Many Thanks,

Palaniappan M.
Assistant Manager - Recruitment | VertX Solutions | Chennai | www.vertxsolutions.net
palaniappanm@vertxsolutions.net
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as VertX Solutions (palaniappanm@vertxsolutions.net, New No.29, Old No.12 9th Avenue Ashok Nagar, CHENNAI, Tamilnadu - 600001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you. If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...