நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, February 12, 2012

Vacancy For Biggest Company In Saudi Arabia


Urgent Recruitment for Biggest Company In Saudi Arabia

 

Please Send Full Resume (Resume,Education, Experience ,Passport Copy)

 

pandigroups@gmail.com   /  hrindia1992@gmail.com

 

Workshop Foreman (Mechanic / Electrician)=SR2000+200
Qualified tradesman with four (4) years experience in his field including two (2) years as a foreman.

Straddle Carrier Operator =SR-2000+200
Two (2) years experience as Straddle Carrier Operator

Reach Stacker Operator =SR-1500+200
Two (2) years experience as Reach Stacker Operator

Empty Container Handler Operator=SR-1200+200
Two (2) years experience as Container Handler Operator.

Mobile Crane Operator =SR-1500+200
Two (2) years experience as Crane Operator.Minium 200 ton.

Forklift Operator =SR-1200+200
Two (2) years experience as Forklift Operator and must have valid Driver's License issued by his country.26-30 ton forklifts.

Heavy Truck Driver =SR1200+TRIP
Two (2) years experience as Heavy Goods Vehicle Driver and must have valid Driver's License issued by his country.

Tally Clerk=SR1500+200
The candidates must be Graduate with 5 years working experience as telly clerk, 
esp on a wharf or dock or in an airport, 
who checks the count of goods being loaded or unloaded

Carpenter=SR1200+200
Tradesman Certificate related to his job.

Holdsman / Cleaner=SR-800+200
Two (2) years experience relating to his position.

Labourer / Helper= SR-800+200
Two (2) years experience relating to his position.

Mechanic-SR-1500+200
Tradesman Certificate related to his job position and two (2) years job experience.

Electrical=SR1200+200
Tradesman Certificate related to his job position and two (2) years job experience.

Welder =SR-1200+200
Tradesman Certificate related to his job position and two (2) years job experience. 

 

Auto Mechanic = SR.1200+200

Two (2) years experience as Auto Mechanic

 

A/C Mechanic =SR.1200+200

Two (2) years experience as A/C Mechanic

 

Auto Electrician =SR.1100+200

Two (2) years experience as Auto Electrician

 

Fire Alarm Technician=SR.1400+200

Two (2) years experience as Fire Alarm Teachnician

 

Pump Technician=SR.1400+200

Two (2) years experience as Pump Technician

 

Electrician = SR-1100+200

Two (2) years experience as Electrician


Dieasel Mechanic = SR.1500+200

Two (2) years experience as Diesel Mechanic


Auto Denter =SR.1300+200 (Heavy Vehicle)

Two (2) years experience as Auto Denter

Auto Denter =SR.1000+200 (Light Vechicle)

Two (2) years experience as Auto Denter


Auto Painter =SR.1200+200

Two (2) years experience as Auto Painter


HVAC Technician=SR.1500+200

Two (2) years experience as Hvac Technician

 

House Keeping=SR.1200

Two (2) years experience as House Keeping

 

Waiter=SR.1000

Two (2) years experience as Waiter

 

Room Boy =SR.800

Two (2) years experience as Room boy

 

 

Regards

D.Pandi

Chennai

H/P:+919952879871

pandigroups@gmail.com   /  hrindia1992@gmail.com

 

 

 
--


ALAVUDEEN
__._,_.___

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...