நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, February 12, 2012

Sales Associate - Ali Abdulwahab Sons 

Sales Associate - Ali Abdulwahab Sons

 
The position serves as a frontliner of the business. It is responsible to achieve given sales target, comply in the required Customer Service Standards.

Essential Duties and Responsibilities:
- Maintains efficient/effective customer service using the CS and Selling Process at all times
- Maximizes sales opportunities in the process of closing a sale during customer encounters
- Performs the following functions to drive more sales:
- Attends and assists customers in the selection and choice of merchandise
- Presents features, functions, purposes, benefits, uses, brand and quality of the products
- Ensures to push suggestive selling techniques by offering other product alternatives
- Replenishes items on display and ensures availability of items in the selling area
- Merchandises and arranges display of items
- Monitors movement of items and informs the store/showroom management team of the fast and slow moving items as basis for future replenishment activities
- Updates the Line Manager of inter-store/showroom transfers to ensure quality/adequate quantity of merchandise and timely delivery of items
- Ensures that all items in the selling area are properly displayed and merchandised, with correct prices, with labels and security tags
- Promotes and supports store/showroom campaigns, brand marketing strategies, activities, promotions and loyalty programs
- Helps implement health, safety and security control and practices in the workplace - e.g., merchandise loss, damage, pilferage, theft, fire prevention, etc.
- Assists in periodical/yearly store/showroom inventory/stock-taking
- Deals with customer queries and routine product questions utilizing store/showroom and product knowledge
- Handles customer complaints and directs concerns to appropriate channels when necessary
- Ensures cleanliness and orderliness in cleaning the store/showroom if necessary and proper stocking of items
- Supports management decisions, requirements, expectations
- Commits to follow and observe all store/showroom policies, rules and regulations
- Performs other related duties and responsibilities as directed by his/her Line Manager/s
- 3-5 years previous job experience with customer service or sales support background
- Bilingual - Arabic and English is a plus factor

Core Competencies
- Achievement Orientation
- Customer Service Focus
- Interactive Communciation
- Teamwork and Cooperation

Apply Online
http://careers.aaw.com/careers/USERCareersScrn.aspx

__._,_.___No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...