நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, February 17, 2012

REQUIRED LEADING COMPANY FOR RIYADH, SAUDI ARABIALeading DAIRY Company / RIYADH we required complete cvs with photos / CV selection.

UTILITY MECHANIC (Water Treatment Operator Job).... 2
UTILITY OPERATOR (Water Treatment Operator) 2
INDUSTRIAL ELECTRICIAN...... 2 
HEAVY DUTY DRIVER .(Gulf & Indian Licence Accepted) .....3
HIGH TENSION TECHNICIAN .......2 
STOCKMAN –STORE KEEPER.... 2 
HEAVY EQUIPMENT OPERATOR....... 2 

Qualified with 3 years experience Salary not less then 1500/- Saudi Riyals & free food + Accomodation.
 
For Jeddah Leading company Client Interview in Mumbai (Not CV selection) 

1. CHEMIST - (B.Sc Chemist/ Diploma do exp.mixing).

Selection candidates should go to Medical checkup in MUMBAI only.

Further details.,
ABDUL SALAM,
+ 965 670 96 257 (Kuwait / Tamil)
 

 


__._,_.___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...