நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, February 12, 2012

Recruitment For Saudi Arabia

Please Forward Mail

Largest Bus Transport  Company In Saudi Arabia


Cv  On Mail – hrindia1992@gmail.com  / pandigroups@gmail.com


Salary = SR.2000+Accommodation+Medical +Transport

 

Auto Mechanic – 30

Education –I.T.I or Diploma

Experience – 5 years above &Gulf Return


Auto Electrician – 25

Education –I.T.I

Experience -5 years Above &Gulf Return


A/c Teachnician  (Auto)-30

Education –I.T.I or Diploma

Experience – 5 years above &Gulf Return


Auto Mechanic (Diesel Engine Overhaul) -35

Education –I.T.I or Diploma

Experience – 5 years above &Gulf Return


Auto Painter -40

Experience – 5 years above &Gulf Return same filed


Auto Denters / Panel Beaters -15

Experience – 5 years above &Gulf Return


Heavy Driver(Luxury Buses)  -80


For Contact


D.Pandi

No.55,New.No.139,

Singanna Chetty Street,

Chinthadhirpet ,

Chennai – 600 002

+919952879871

hrindia1992@gmail.com  / pandigroups@gmail.com

 
--


ALAVUDEEN* Read Quran Regular Basis with translation
* Dhikr Allah everyday morning & evening
* Pray promptly and guide others to pray also.
* Please don't waste water and food in your daily life, you should answer to Allah for wastage.
* Reach islamic messages to everyone,it's ur duty.--


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...