நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, February 12, 2012

Oracle Consultant Jobs at Plexus - Kuwait


 

Oracle Apps Technical Consultant JDeveloper
 
As a part of the Oracle implementation team, the candidate role will be:
• Design and develop the code using Oracle Developer & JDeveloper tools
• Design and develop using Oracle Application Framework
• Developing XML reports
• Creating and Customizing Oracle Work Flow and Oracle Alerts
• Identify technical gaps in user requirements and design custom solutions to cater the user requirement
• Design, development and creation of custom Forms/Reports based on business requirements
Designing database packages and procedures
• Writing ad-hoc queries based on schema knowledge for various reporting requirements. Writing / Tuning data ingestion procedures from external suppliers and partners using PL/SQL, SQL loader, 3rd party tools eg. Toad etc
• Strong experience in JDeveloper
• Strong experience with Oracle Developer (Forms & Reports, XML Reporting)
• In-depth knowledge of Oracle 10g/11g+
• In-depth knowledge of SQL and PL/SQL including tuning
• Strong knowledge of the Oracle Application Framework (OAF)
• Strong Knowledge of Oracle Alerts
• Strong knowledge of Oracle Work Flow
• Strong knowledge of Data conversion from legacy system using APIs and other tools

Send Resume at:  Info@plexuskw.com

Oracle Apps Functional Consultant HRMS
As a part of the Oracle implementation team, the candidate required understanding the current business scenario and plan according for the new business according to oracle apps rules and capabilities.

His role will be:
• Gather business requirements
Building process flows
• Configure Oracle Apps (setup steps)
• Creating test scripts
• Identifies gap in requirements and suggest solution
• Conduct test and CRP (Conference Room Pilot)
• Documentation as per the AIM methodology
• Experience in Oracle HRMS Applications (Core HR, Payroll, OTL, Self Service, Recruitment, Training and Other HRMS modules)
• Use the AIM methodology for implementations
• Good analytical mind with strong communication and interpersonal skills
• Good command of spoken and written Arabic/English
• Communicate in both directions with customer and with technical consultant
• Have a good relationship with the customer to establish a proper requirements and make sure a proper implementation is in a place
• Have a good relation with technical consultant to easily explain customer technical requirements

Send Resume at:  Info@plexuskw.com

Oracle Apps Functional Consultant Financials
As a part of the Oracle implementation team, the candidate role will be:
• Gather business requirements
Building process flows
• Configure Oracle Apps (setup steps)
• Creating test scripts
• Identifies gap in requirements and suggest solution
• Conduct test and CRP (Conference Room Pilot)
• Documentation as per the AIM methodology
• Experience in Oracle Distribution Applications (GL, AP, AR, FA, CM/ Project Costing & Billing)
• Use the AIM methodology for implementations
• Good analytical mind with strong communication and interpersonal skills
• Good command of spoken and written Arabic/English
• Communicate in both directions with customer and with technical consultant
• Have a good relationship with the customer to establish a proper requirements and make sure a proper implementation is in a place
• Have a good relation with technical consultant to easily explain customer technical requirements
Send Resume at:  Info@plexuskw.com
 
Oracle Consultant / Supply Chain / Manufacturing

As a part of the Oracle implementation team, the candidate role will be:
• Gather business requirements
• Building process flows
• Configure Oracle Apps (setup steps)
• Creating test scripts
• Identifies gap in requirements and suggest solution
• Conduct test and CRP (Conference Room Pilot)
• Documentation as per the AIM methodology
• On hand experience in Oracle Distribution Applications ( Order Management / Inventory / Purchasing/ Manufacturing/ Projects)
• Use the AIM methodology for implementations
• Good analytical mind with strong communication and interpersonal skills
• Good command of spoken and written Arabic/English
Communicate in both directions with customer and with technical consultant
• Have a good relationship with the customer to establish a proper requirements and make sure a proper implementation is in a place
• Have a good relation with technical consultant to easily explain customer technical requirements

Send Resume at:  Info@plexuskw.comNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...