நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, February 17, 2012

Required Safety Officer for Musqat
For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 2486325      Personal Folder ID: 11063656

Dear ,

We currently have a requirement for safety Officer for our Client in Oman.

Position : SAFETY OFFICER

Basic Education : Bachelor of Mechanical / Industrial / Safety / Production Engineering from recognized universities.

Additional Qualification : Diploma in Industrial Safety from recognized institute / university.

Professional Membership Member of Institute of Occupational Safety & Health (IOSH)
Or
Member of International Institute of Safety Management
Or
Registered Safety Professional

Experience : At least 3 years of professional experience in industry as Safety Officer.

Interested candidates are requested to kindly revert with updated resume.

Thanks & Regards,


Misbah Ul Hasan
Sr. HR Executive

INTEGR8 IT
#401 ASHOKA PLAZA,
Beside Golkonda Hotel,
Masab Tank, Hyderabad

Landline : +91-40-66417860 Ext 7863.
E-mail : misbah@integr8it.biz | www.integr8it.biz

This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Integr8 Software Products And Services Private Limited) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...