நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, February 12, 2012

Crane / Forklift Operator - Burgan Drilling Company


Crane / Forklift Operator - Burgan Company

A Leading drilling company in Kuwait needs to fill the following vacancies:

Heavy Duty drivers:with valid Kuwait license and with 3 years experience
Duty cycle Five month work and one month holiday

Crane operators: with valid heavy vehicle Kuwait driving license and with 3 yen experience.
Duty Cycle : Five month work end one Month holiday

Forklift operator:
with valid heavy vehicle Kuwait driving license and with 3 years experience

(Duty cycle : Five month work and one month holiday)
(Duty cycle Three month work and one month holiday
(Duty cycle 56 days work and 28 days holiday)

Candidates holding the above mentioned requirements and having transferable visa should send their CVs and other documents to the below two e mails :

transportation@burgandrilling.com
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...