நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, February 17, 2012

Erricsion India Recruitment for "Engineer-1st Level Assurance"- B.E/B.Tech/M.E/M.Tech-Bangalore-February 2012


FreshersPlane is now FreshersVoice.com


DRDO Recruitment for Graduate Apprentices-B.E/B.Tech-Last Date: 23 February 2012

Posted: 17 Feb 2012 05:56 AM PST


POSTED DATE:   17 February 2012 COMPANY NAME:    DRDO COMPANY PROFILE:                        The Defence Research and Development Organisation (DRDO) is a agency of the Republic of India, responsible for the development of technology for use by the military, headquartered in New Delhi, India. It was formed in 1958 by the merger of Technical Development Establishment and the

Erricsion India Recruitment for "Engineer-1st Level Assurance"- B.E/B.Tech/M.E/M.Tech-Bangalore-February 2012

Posted: 17 Feb 2012 05:25 AM PST


POSTED DATE:   17 February 2012 COMPANY NAME:     Ericsson COMPANY PROFILE:                                   Ericsson is  one of Sweden's largest companies, is a provider of telecommunication and  related services, covering a range of technologies,data communication systems, and  including especially mobile networks. Ericsson is currently the world's largest mobile telecommunications

Wipro Offcampus Drive for 2010 & 2011 Batch-BCA/B.Sc/M.Sc-Hyderabad-Last date 20 February 2012

Posted: 17 Feb 2012 04:49 AM PST


POSTED DATE:   17 February 2012 COMPANY NAME:    Wipro COMPANY PROFILE:                          Wipro Technologies is the No.1 provider of integrated business, technology and process solutions on a global delivery platform.Wipro Technologies is a global services provider delivering technology-driven business solutions that meet the strategic objectives of our clients. Wipro has 40+

HP-Recruitment for Network Administrator-(GNS_1_ITO Svc Delivery Cons I-708688)-B.E/B.Tech/BBA/MBA-Bangalore-February 2012

Posted: 17 Feb 2012 03:52 AM PST


POSTED DATE:   17  February 2012 COMPANY NAME:    HP COMPANY PROFILE:                            Hewlett-Packard Company (originally Hewlett Packard Development Company, L.P.) or HP is an American multinational information technology corporation headquartered in Palo Alto, California, United States that provides products, technologies, software, solutions and services to consumers,

Bank Of Maharastra - Probationary Officers Recruitment(IBPS)-Rs.14,500-25,700/month-Last Date:16/3/2012

Posted: 17 Feb 2012 03:15 AM PST


POSTED DATE:   17 February 2012 COMPANY NAME:   Bank Of Maharastra                         FIELD OF WORKING:  BANK/GOVT JOB ROLE:  Probationary Officers SALARY OFFERED:  Rs.14,500-25,700/month JOB LOCATION: Maharastra LAST DATE: 16/3/2012 EXPERIENCE REQUIRED:  Freshers CANDIDATE PROFILE: REQUIRED QUALIFICATION: Any Graduate Any Graduate from a recognized university+Valid IBPS

WAPCOS Recruitment for "Engineer Trainee"-B.E/B.Tech/M.E/M.Tech-"Haryana-Rs.8000-40500/-Last Date: 5 March 2012

Posted: 16 Feb 2012 08:40 AM PST


POSTED DATE:   16 February COMPANY NAME:    WAPCOS Ltd COMPANY PROFILE:                                     WAPCOS Limited is a "MINI RATNA" Public Sector Enterprise under the aegis of the Union Ministry of Water Resources. Incorporated on June 26th, 1969 under the Companies Act. 1956, WAPCOS provides consultancy services in all facets of Water Resources, Power and Infrastructure

UCO Bank- Probationary Officers Recruitment IBPS-Any Degree-Rs.14,500-25,700/month-Last Date: 17 March 2012

Posted: 16 Feb 2012 07:55 AM PST


POSTED DATE:   16 February 2012 COMPANY NAME:    UCO  Bank COMPANY PROFILE:                          UCO Bank is a commercial bank and a Government of India Undertaking. Its Board of Directors consists of government representatives from the Government of India and Reserve Bank of India as well as eminent professionals like accountants, management experts, economists, businessmen, etc.
You are subscribed to email updates from Freshersvoice.com-24x7 Freshers Job Updates | Freshers materials ©
To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.
Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...