நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, February 17, 2012

Urgent Opening in Masabik for Safety Engineer.For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 2486325      Personal Folder ID: 11054963

Dear HABIBUR,

An Urgent Opening in Masabik for Safety Engineer.

One of our esteemed Client located in Saudi is having their requirement for the below mentioned position.

Please apply with your current salary in basic and if in gross, pls provide the breakup with joining period.

Safety Engineer . Developing Project SHE Plan. Implementing Project SHE Plan. Conducting Trainings for Site representatives.Daily Fire & Safety Inspection for unsafe action &unsafe condition at ship birth,Workshops,Jetty area enforcement for safe condition & action Compliance of work permit system at various process activities like working at hights,confinedspace and Loading-Unloading of Units/Blocks.Training and Educate to workers and staffs for Fire & Safety, First-Aid, fire application and rescue etc.fire extinguisher,fire fighting,fire system,B.A.set, first aid.
About the Company: -Masabik previously known as (National Foundries Company) was established in 1994, occupying 40,000 square meters area in Second Industrial City in Dammam, Saudi Arabia.
The Foundry is equipped to produce a full range of castings in grey, ductile iron, steel and non ferrous alloys, as per customer's requirements and according to International Standards. The annual production capacity is 10,000 ton.

Prosper with Client.
Free Accommodation.
30 days paid leave by the co.
Free Air tickets (to and fro).
Medical
Insurance.

Please note that short listing is in the process for the above positions. If you are interested then please apply your resume online at jafri@atlasconsultant.co.in

If any of your friends are interested from same background kindly ask them to forward their resume at the earliest.

If your resume will be shortlisted we will inform you accordingly.

Regards,
HR Team
Atlas Consultant
This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Atlas Consultants Private Limited) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...