நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, February 17, 2012

Manpower Requirement for Qatar

 

Dear Brothers,

Find below the openings for Qatar, people in india can also apply visa will be provided for right candidate please send this mail our brothers group.
 
Regards
 
- Mohammed Ibrahim

·         Civil Engineers : 4 Nos (10 – 15 years Experience with reputed organizations  for the infrastructure and building works)
·         Mechanical Engineer : 2 Nos ( 8-10 years Experience with reputed organizations  for HVAC, PLUMBING AND FIRE FIGHTING)
·         Mechanical Egnineer ( Sales ) : 5-8 years experience in sales of Boilers, pipes and other building materials
·         Design Engineer : 2 Nos (( 8-10 years Experience with reputed engineering and consulting firms)
·         QA/QC Engineers : 2 Nos ( 8-10 years Experience )
·         AutoCad : Having 8- 10 years experience
Civil : 2
Electrical : 2
Mechanical : 2
·         Finance Manager : 2 Nos ( 10-15 years experience with reputed organizations)
 
 
Thanks & Regards,                                                                
 
ENG. RAGHIB hUSSAIN
TENDERING  MANAGER                                                                                
WARA CONSTRUCTION CO. KUWAIT
( 00965-24611290   Mob 00965=66645711
Ê 00965-24611261 OR 00965-24825862

-------------------


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...