நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, February 12, 2012

Equipment Supervisor - Kharafi National KSC

 

Equipment Supervisor - Kharafi National KSC

1.To supervise the maintenance & repair of equipment at minimal cost and deliver on time.
2.To supervise the equipment fleet, maintenance fleet, equipment dispatching, personnel and workshop administration.
3.To plan and schedule labour, material and equipment effectively and within set time frames.
4.To maintain regular productive communications with other Project/Division Heads for maintenance of equipment.
5.To monitor & maintain relevant stock inventory levels of stores.
6.To maintain and enforce a safe working environment.
7.To analyze and provide technical data, prices, comparisons, availability and submit recommendations for procurement of new equipment.

Skills
01. Lathe Machinist with Engine Overhauling and measurement & cable to use all kind of Machining tools Knowledge.
02.Sound knowledge and experience in Machine Shop similar to Heavy Equipment Division.
03.Experience and knowledge of all kind machining shops.
04. Heavy Equipment Repair and Maintenance skills..
05.Communication skills in English
06.4 to 6 years of work experience as an Equipment Assistant Superintendent or as a Foreman

Send CV at: jobs@kharafinational.com


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...