நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, February 12, 2012

NEED ACCOUNTANT for courier company

ASSALAMU ALIKUM,

     Dear sirs,

            

A leading  DUBAI BASED Courier  Company  is urgently looking for  a ACCOUNTANT and the responsibilities include: 


- Should be able to handle the entire accounting activities independently up to finalization of accounts and audit 
- Preparation and presentation of monthly & quarterly Financial statements 
- Prepare reconciliations of Bank statement, Account payable and Account receivable periodically and report if any discrepancies found 
- Prepare and review budget, revenue, expense, payroll entries, invoices, and other accounting documents. 
- Liaison work with internal and external auditors, banks and regulatory agencies. 
- Ensure all payments to suppliers, staff, and other external parties are made according to company policies and procedures 
- Analyze revenue and expenditure trends and recommend appropriate budget levels, and ensure expenditure control.

Skills

• Strong Microsoft Excel skills 
• Strong analytical and communication skills 
•  two or more years of relevant accounting experience 
• Proficient in computerized accounting

Education

Bachelor's degree in a finance/accounting related field.

Salary:

 2500 to 3000 Dirhams .

 NOTE:  please this opportunity is for Muslim candidate and with visit visa or the candidate is ready to join .

      

Mailing address:


 
                                    
                                           
--
WITH BEST REGARDS

N.KAJA KADAR MEERAN
HEAD-HUMAN RESOURCE DEPARTMENT
ARIFA GROUP OF COMPANIES
P.O.BOX NO: 17232 - AJMAN-UAE.


EMAIL        :   hrd@autotec.ae

WEBSITE   :   www.autotec.aeBefore printing, think about ENVIRONMENTAL responsibility
Please contact us, if you have received this information by mistake. The information in this electronic mail is confidential and may be legally privileged.  It is directed solely to the addressee.   The transmission and multiplication of this confidential document, as well as the communication of its content to others without explicit written authorization is prohibited.

__._,_.___No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...