நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, February 1, 2012

Secretary / Admin. Assistant - IMCO Engineering

 
Secretary / Admin. Assistant - IMCO Engineering
 
1.Handling and coordinating daily secretarial and administrative activities for Executive Manager.
2.Handling correspondences and communication also schedule and manage appointments and meetings.
3.Handling of petty cash account and handling confidential personnel files regarding visas, residencies, licenses and attendance sheets.
4.Handling with quotations from various vendors and initiate the purchase process, also arrange shipment.
5.Coordinates with principal clients for logistic and support activities.
6.Handling of complete procurement activities.
7.Coordinates with the other administrative issues in the department regarding damages, repairs, accidents, traffic fines.
8.Prepares work priorities and distribute accordingly to office support staff.
9.Liaise with real-estate companies regarding lease of apartments, maintenance, housekeeping and invoices.
10.Abiding by all company policies and procedures.
11.Any other task as requested by the manager

Skills
1. Excellent Spoken and Written English and Arabic
2. MS Word, MS Excel, MS Powerpoint
3. Related experience is preferred

Send CV at: hr@imcokw.com

-S.Mohideen Abdul Kadir

__._,_.___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...