நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, February 1, 2012

off/out of Campus - Please check prior to go
Mu Sigma is conducting an off/out of Campus drive for 2011 and 2012 in Bangalore and  the details are provided below:

Venue  : Mu Sigma Business Solutions
                 Kalyani Platina, 5th Floor
                Survey No:s 6&24, Kundalahalli Village,
                Opp Cosmos Mall .Marathahalli
                Bangalore -560 066.
                Ph: 080- 4054 9100.

Date      : 4th Feb 2012

Time      : 8:00 AM

Job Description

Work Location:  Bangalore

Designation: Business Analyst
          

Key responsibilities of the role:


  • Communicate effectively with client/onsite personnel and document understanding and action items from meetings
  • Assist in delivering well organized reports, dashboards, data analysis and statistical models
  • Ensure error-free and high-quality outputs to the client / manager
  • Documents work effectively to ensure that the manager / client are comfortable with both work-in-process and end deliverables.
  • Actively gathers and shares domain related knowledge in forums within the organization
  • Manages his / her time well  to contribute to at least one organization initiativeEducational Qualifications
                
All 2011/2012 BE / B Tech candidates with 60 % and above.
Please send resume to rashmi.poovaiah@mu-sigma.com (+91 9686600541)


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...