நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, February 1, 2012

PT GROUP - Jobs for Saudi Arabia and KuwaitDocumentation Manager =SR-2500+200
Ten (10) years experience in Port Documentation including five (5) years in a Supervisory Position.
 

who will ready to come this salary and  you need 10 years experience person. 


u know freshers may be accept that salary.


Dear sir

Please Inform for Friends Circle

ONLY CV SELECTION  

Email On =hrmotkasses@gmail.com

Deputy Project Manager (Operations Manager) = SR-9000
university Degree and ten (10) years senior management experience including five (5) years in General Cargo and Containers Stevedoring)

Deputy Operations Manager =SR-7500
Ten (10) years experience in Cargo and Containers Handling Operations in major Ports including five (5) years in a Supervisory Position.

Technical manager for Facilities & Equipment Maintenance=SR-6000
University Degree or Diploma In Engineering and ten (10) years experience in field of Mechanical Engineering including five (5) years in a Managerial Position

Documentation Manager =SR-2500+200
Ten (10) years experience in Port Documentation including five (5) years in a Supervisory Position.

Senior Superintendents (Cargo & Container) =SR-2500+200
Ten (10) years experience in Cargo and Containers Handling Operations with not less than three (3) years as Superintendent.


Section Superintendents =SR-2500+200
Five (5) years experience in Cargo and Containers Handling Operations with not less than three (2) years as a Supervisory Position.


Workshop Superintendent =2500+200
Certified Industrial Technician with ten (10) years experience in Equipment maintenance including three (3) years in a Supervisory Position.

Documentation Superintendent=SR-2500+200
Five (5) years experience in Port Documentation including one (1) year in a Supervisory Position

Maintenance and Cleaning Superintendent =SR-2000+200
Five (5) years experience in Maintenance and Cleaning Sector Supervisory Position.

Safety officer=SR-2000+200
Technical Diploma in Safety and ten (10) years working experience in Port Safety. Membership of a Recognized Safety Institute with three (3) years Practical Experience as a Safety Officer

Warehouse/Yard Supervisor-SR-2000+200
Five (5) years experience specifically related to the job title with two (2) years as a Supervisor.

Workshop Supervisor (Mechanical & Electrical) =SR-2000+200
Certified Industrial Technician with five (5) years experience in his trade.

Equipment Dispatcher =SR-1500+200
Qualified Mechanical Tradesman with two (2) years experience related to his job.

Warehouse Foreman=SR-1800+200
Four (4) years experience in the field related to his job title including two (2) years as a foreman.

Head Checker=SR1500+200
Four (4) years experience in the field related to his job title including two (2) years as a foreman.

Workshop Store Keeper=SR-1300+200
Four (4) years experience in the field related to his job title including two (2) years as a foreman.

Gear Locker Foreman=SR-1500+200
Four (4) years experience in the field related to his job title including two (2) years as a foreman.

Spares Procurement=SR-2000+200
Four (4) years experience in the field related to his job title including two (2) years as a foreman.

Equipment Foreman (Mobile) =SR-2000+200
Four (4) years experience in this field with two (2) years as a foreman and with valid driving license issued by his country.

Workshop Foreman (Mechanic / Electrician)=SR2000+200
Qualified tradesman with four (4) years experience in his field including two (2) years as a foreman.

Straddle Carrier Operator =SR-2000+200
Two (2) years experience as Straddle Carrier Operator

Reach Stacker Operator =SR-1500+200
Two (2) years experience as Reach Stacker Operator

Empty Container Handler Operator=SR-1200+200
Two (2) years experience as Container Handler Operator.

Mobile Crane Operator =SR-1500+200
Two (2) years experience as Crane Operator.Minium 200 ton.

Forklift Operator =SR-1200+200
Two (2) years experience as Forklift Operator and must have valid Driver's License issued by his country.26-30 ton forklifts.

Heavy Truck Driver =SR1200+TRIP
Two (2) years experience as Heavy Goods Vehicle Driver and must have valid Driver's License issued by his country.

Tally Clerk=SR1500+200
The candidates must be Graduate with 5 years working experience as telly clerk,
esp on a wharf or dock or in an airport,
who checks the count of goods being loaded or unloaded

Carpenter=SR1200+200
Tradesman Certificate related to his job.

Holdsman / Cleaner=SR-800+200
Two (2) years experience relating to his position.

Labourer / Helper= SR-800+200
Two (2) years experience relating to his position.

Mechanic-SR-1500+200
Tradesman Certificate related to his job position and two (2) years job experience.

Electrical=SR1200+200
Tradesman Certificate related to his job position and two (2) years job experience.

Welder =SR-1200+200
Tradesman Certificate related to his job position and two (2) years job experience. 

Regards
Motkasses Internatioanl
No 55, N.No 139,
Siganna Chetty St,
Chintadripet,
Chennai-600 002.
H/P :+919952879871
Email :hrmotkasses@gmail.com,motkasses@hotmail.com

 
 
 
from   Riaz Yusuff
 
Secretary / Admin. Assistant - IMCO Engineering
 
1.Handling and coordinating daily secretarial and administrative activities for Executive Manager.
2.Handling correspondences and communication also schedule and manage appointments and meetings.
3.Handling of petty cash account and handling confidential personnel files regarding visas, residencies, licenses and attendance sheets.
4.Handling with quotations from various vendors and initiate the purchase process, also arrange shipment.
5.Coordinates with principal clients for logistic and support activities.
6.Handling of complete procurement activities.
7.Coordinates with the other administrative issues in the department regarding damages, repairs, accidents, traffic fines.
8.Prepares work priorities and distribute accordingly to office support staff.
9.Liaise with real-estate companies regarding lease of apartments, maintenance, housekeeping and invoices.
10.Abiding by all company policies and procedures.
11.Any other task as requested by the manager
 
Skills
1. Excellent Spoken and Written English and Arabic
2. MS Word, MS Excel, MS Powerpoint
3. Related experience is preferred
 
Send CV at: hr@imcokw.com
 
The Australian College of Kuwait provides internationally recognised and accredited education and training to undergraduate engineering and management students in Kuwait.
 
AutoCAD Instructor
The essential criteria for employment as an Engineering Diploma Instructor at ACK are as follows:
• Formal qualifications in degree level, with an area of specialisation (mentioned above).
• A reasonable teaching experience in a recognized academic institution.
• Excellent command of English language, as it is the media of instruction.
• Effective communication skills.
 
Desirable:
• Master in the area of specialization.
• Minimum 3 years industry experience
• TAE/TAA Certificate in Vocational Education and Training.
• Former TAFE / NVQ teaching experience.
 
Send CV at: hr@ack.edu.kw
 
Engineering Instructor
Applications are invited from highly experienced engineers to work as Engineering Instructors to deliver Diploma Level qualifications in Engineering to Kuwaiti students at the Australian College of Kuwait (ACK), commencing 12 February 2012. Vacancies exist in the following engineering disciplines:
 
1- Civil Engineering
2- Mechanical Engineering
3- Electrical Engineering
4- Oil & Gas Engineering
5- Mathematics
 
The essential criteria for employment as an Engineering Diploma Instructor at ACK are as follows:
• Formal qualifications in degree level, with an area of specialisation (mentioned above).
• A reasonable teaching experience in a recognized academic institution.
• Relevant workplace experience.
• Excellent command of English language, as it is the media of instruction.
• Effective communication skills.
 
Desirable:
• Master in the area of specialization.
• Minimum 3 years industry experience
• TAE/TAA Certificate in Vocational Education and Training.
• Former TAFE / NVQ teaching experience.
 
Send CV at: hr@ack.edu.kw
 
Civil Lab Technician
Applications are invited from engineering professionals to join our expanding Engineering programs as a Lab Technician, commencing as soon as possible.
 
Main responsibilities:
• Carries out minor repairs and routine maintenance on laboratory equipment to ensure proper and safe operational condition.
• Fabricate equipment and teaching aids where appropriate with the assistance of instructors.
• Purchases and installs equipment as required and as per the approval of the Head of Department.
• Registers, tracks, and maintains an inventory list of all ACK lab equipment and tools.
• Ensures proper storage of equipment and tools adhering to safety and security rules and regulations.
• Must relate effectively with instructors, students and administrative staff.
• Follow the ACK Occupational Health and Safety policy.
• Undertake other duties as directed by the head of Engineering.
 
Requirements:
• Diploma in relevant field (civil engineering).
• Minimum five years experience in civil engineering testing labs (structures lab, soil lab, asphalt lab and environmental lab).
• Knowledge in operating different testing equipments that are used in civil engineering labs.
• Record of successful training on safety courses on handling heavy items, handling hazardous chemicals, and operating equipment.
• Previous experience in using independently the different materials testing standards (like the ASTM and EN) and has the ability to read them and apply them in all lab experiments.
• English speaking and writing proficiency.
• High level of proficiency on the Microsoft Office Suite.
 
Desirable:
• ACI Laboratory Technician Certificate.
• ACI Field Technician Certificate.
 
Send CV at: hr@ack.edu.kw
 
Finishing Artist - Al-Sayer Group
 
Must have a full understanding of how an agency studio works and be highly competent with at least 2 years agency experience.Attention to details is a must along with the ability to work in both Arabic and English. Please send your current CV together with 2 examples of your very best work.
 
Diploma or Bachelor's degree.
2 - 3 years of expereince.
English and Arabic.
 
AL SAYER GROUP,
KUWAIT FREE TRADE ZONE
Shuwaikh Port
(Beside Movinpick Hotel )
Postal Address: P.O.Box: 485,
Safat: 13005, Kuwait
Telephone: (965) 1803803
(965) 22240400
Fax Number: (965) 24610678
 
Programme Analyst – Private Sector - UNDP
 
Education:
Master's Degree or equivalent in Business Administration, Public Administration, Economics, Political Sciences, Social Sciences or related field.
Experience:
2 years of relevant experience at the national or international level in providing management advisory services, hands-on experience in design, monitoring and evaluation of development projects. Experience in the usage of computers and office software packages, experience in handling of web based management systems.
Language Requirements:
Fluency in the UN and national language of the duty station.
Functional Competencies:   
Advocacy/Advancing A Policy-Oriented Agenda: Preparing information for advocacy
Identifies and communicates relevant information for a variety of audiences for advocating UNDP's mandate
Results-Based Programme Development and Management: Contributes into results through primary research and analysis
 
Assesses project performance to identify success factors and incorporates best practices into project work;
Researches linkages across programme activities to identify critical points of integration;
Monitors specific stages of projects/programme implementation;
Analyzes country situation to identify opportunities for project development;
Participates in the formulation of project proposals and ensures substantive rigor in the design and application of proven successful approaches and drafts proposals accordingly.
Building Strategic Partnerships: Maintaining a network of contacts
Maintains an established network of contacts for general information sharing and to remain up-to-date on partnership related issues;
Analyzes and selects materials for strengthening strategic alliances with partners and stakeholders.
Innovation and Marketing New Approaches: Enhancing processes or products
Generates new ideas and proposes new, more effective ways of doing things;
Documents and analyses innovative strategies/best practices/new approaches.
Resource Mobilization (Field Duty Stations): Providing inputs to resource mobilization strategies
Analyzes information/databases on potential and actual donors; .
Develops a database of project profiles.  Identifies opportunities for project proposals for presentation to donors
Promoting Organizational Learning and Knowledge Sharing: Basic research and analysis
Generates new ideas and approaches, researches best practices and proposes new, more effective ways of doing things;
Documents and analyses innovative strategies and new approaches.
Job Knowledge/Technical Expertise: Fundamental knowledge of own discipline
Understands and applies fundamental concepts and principles of a professional discipline or technical specialty relating to the position;
Possesses basic knowledge of organizational policies and procedures relating to the position and applies them consistently in work tasks;
Strives to keep job knowledge up-to-date through self-directed study and other means of learning;
Demonstrates good knowledge of information technology and applies it in work assignments;
Demonstrates in-depth understanding and knowledge of the current guidelines and project management tools and utilizes these regularly in work assignments.
Global Leadership and Advocacy for UNDP's Goals: Preparing information for global advocacy
Identifies and communicates relevant information for advocacy for UNDP's goals for a variety of audiences;
Identifies and takes advantage of opportunities for advocating for UNDP's mandate.
Client Orientation: Establishing effective client relationships
Researches potential solutions to internal and external client needs and reports back in a timely, succinct and appropriate fashion;
Organizes and prioritizes work schedule to meet client needs and deadlines;
Anticipates client needs and addresses them promptly.
Core Competencies:
Demonstrating/safeguarding ethics and integrity;
Demonstrate corporate knowledge and sound judgment;
Self-development, initiative-taking;
Acting as a team player and facilitating team work;
Facilitating and encouraging open communication in the team, communicating effectively;
Creating synergies through self-control;
Managing conflict;
Learning and sharing knowledge and encourage the learning of others. Promoting learning and knowledge management/sharing is the responsibility of each staff member;
Informed and transparent decision making.
Prince2 training and certification, RMG
Apply Online
 
 
--
அன்புச் சகோதர, சகோதரிகளே உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். குழுமத்தின் அனைத்து தொடர்புகளுக்கும் payanullathagaval@gmail.com என்ற மின்அஞ்சலுக்கு மெயில் செய்யவும்.
அல்லாஹ் நாடியிருந்தால் உங்களை ஒரே சமுதாயமாக ஆக்கி இருப்பான்.மாறாக தான் நாடியோரை அவன் வழிகேட்டில் விடுகிறான்.தான் நாடியோருக்கு நேர்வழி காட்டுகிறான்.நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்தவை பற்றி விசாரிக்கபடுவீர்கள்.
அல் குர்ஆன்.16:93
 

please forward to this website address for all islamic,christian and hindu brothers.
http://www.onlinepj.com - http://www.jesusinvites.com - http://thowheedvideo.com
http://payanullathagavalgal.blogspot.com/
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...