நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, February 1, 2012

2+years experience - Job Locn:Bangalore - Walkin from Jan.31st to Feb.3rd from 2p-4p


 
Finance & Accounts openings @ Bangalore
Job Code
  22193 (Please mention the job code(s) as email subject line)
Job Requirement
We would like to meet commerce graduates with minimum 2 years experience in Finance & Accounts along with proficiencies in the following areas
 
·   Should have good communication (written and verbal) and comprehension skills in English
·   Should have a typing speed of up to 25-35 words per minute
·   Basic knowledge of MS Office Applications (MS Word, MS Excel, MS Outlook)
·   Back Office Operations for various client requests - Business and Mortgage processes
Job Location
     Bangalore
Qualification & Criteria
·    B.B.M, B.Com, B.B.A graduates & M.B.A (Finance) postgraduates (graduation should be regular)
·    B.E/ B.Tech/ MCA/ B.A/ B.Sc/ M.Sc are not eligible to apply
·    Should possess 50% and above throughout academics
·    Should not have gaps throughout their academics
·    Should be willing to work in night shifts
·    Should be willing to sign a 1 year service agreement
Date and Timing
      Tuesday, January 31st, 2012 to Friday, February 3rd, 2012
      2:00pm to 4:00pm
Venue
      iGATE Patni
     158 – 162 & 165 – 170
      EPIP Phase-2
      Whitefield
      Bangalore
Mandatory Documents
·    One (1) copy of updated resume
·    One (1) passport size photograph
·    Copy of 3 consecutive months pay slips
Employees referring suitable candidates should upload resumes in the HiFi portal (https://ispace.igate.com/ > applications > HiFi) before date of interview to be eligible for referral incentives.
Please refer to Employee Referral policy on company intranet (https://ispace.igate.com > Policies and Documents > Global Policies)
For any queries on this requirement please mail / call Supreet @ supreet.sarna@igatepatni.com ; 6801281 at our Bangalore Whitefield office
 
--
With Regards,
Sirajudeen
0097150-996-2949


--
Warm regards,

 
Eruvai Imran Ali.No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...