நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, February 1, 2012

IT JOBS @ SINGAPORE


ST701 Jobs - We have (13) Recommended Jobs for You
                  
Here's a list of job recommendation(s) based on the profile you have pre-set with us.
 
Job Title Company Name Posted Date
Support Engineer BLACK BOX NETWORK SERVICES (S) PTE LTD Tuesday, 31 January 2012
Audio Visual Specialist PRINCIPLE ONE LTD Tuesday, 31 January 2012
SOFTWARE DEVELOPER PORTEK IT & AUTOMATION PTE LTD Tuesday, 31 January 2012
TECHNICAL SUPPORT MICROTEL TECHNOLOGY PTE LTD Tuesday, 31 January 2012
Junior System Administrator (IT) (5 Days) Up to $2200 WMS Group Tuesday, 31 January 2012
Systems Administrator MN COMPUTER SYSTEMS SINGAPORE PTE LTD Tuesday, 31 January 2012
Senior project manager_Global IT Company_Fantastic Offer_(120K-200K) Evolution Recruitment Solutions Ltd Tuesday, 31 January 2012
Network Consultant - Visibility - Training - Progression Evolution Recruitment Solutions Ltd Tuesday, 31 January 2012
Senior Software Engineer (ASP.NET / C# Developer) Memberson Asia Pacific Tuesday, 31 January 2012
Sales / Account Executive ACP Computer Training & Consultancy Pte Ltd Tuesday, 31 January 2012
AIX Engineer S & I SYSTEMS PTE LTD Tuesday, 31 January 2012
Oracle Application Integration Architecture(AIA) Consultant NITYO INFOTECH SERVICES PTE LTD Tuesday, 31 January 2012
System Engineer NORDIC IT SERVICES PTE LTD Tuesday, 31 January 2012
 
Jobs Recommended based on your following profile/preferences:
 
Not the kind of jobs you want? You may wish to refine your job matches by updating your resume and job preferences.
 
You may also utilise some of our enhanced features, such as
  • Resume Scan, a CV auto-generator which transfers your data into ready templates
  • My ST701, a personal dashboard that helps manage all job functions efficiently
  • Job Alerts & Matches, for job positions customised to your qualifications and experience
For non-active job seekers, keep abreast of all that's happening in the jobs industry by visiting Career Resources!
To enquire or for more information, contact us at jobs@st701.com.
Cheers,
ST701 Jobs Team
 
You've received this email as a result of your registration with ST701 Jobs Alert feature. To unsubscribe, please click here.

ST701 is the leading online marketplace for Jobs, Cars, Property, Shops and Directory. Visit these verticals to buy, sell, rent or find products & services today!

Do not reply to this computer-generated email.
My ST701   |   Search Jobs   |   Update Job Preferences   |   Update Resume   |   Setup Job Alerts   |   Career Resources

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...