நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, July 7, 2011

Urgent opening in Tieto Telecom R&D Services (India) Pvt.Ltd ,bangalore---------- Forwarded message ----------
From: Talent Capital India Private Limited <manju.t@talentcapitalindia.com>


For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 13917159      Personal Folder ID: 9978571

Dear ,


Hi,

"Quality assurance" requirement in "Tieto Telecom R&D Services (India) Pvt.Ltd ,bangalore "URGENT

requirement"

SKILL- : 1- Quality assurance lead (4+ yrs)
2- Quality assurance engineer (3+yrs)

Position: Permanent

work location - Bangalore

Client Brief:
Our client, a corporation among the top Indian IT Companies, is a global provider of consulting, IT Services, infrastructure outsourcing and business process services.

They are first PCMM Level 5 and SEI CMM Level 5 certified IT Services Company in the world. They provide comprehensive IT solutions and services, including systems integration, information systems outsourcing, package implementation, software application development and maintenance, and research and development services to businesses globally.


If you are interested for the above opportunity, please reply (with the same subject line) with your latest resume in word format.

regards,

manju.t
Talent Capital India Pvt Ltd
manju.t@talentcapitalindia.com
9686685068
This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Talent Capital India Private Limited) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...