நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, July 7, 2011

Employee Referral Drive - Mainframes System Programmer [ WAS/CICS/DB2/MQ ]


Dear All,

 

Assalamu Alaikum

 

If you are meeting the requirement, then only forward your resumes to the below mail ID.

 

Otherwise please dont send any resumes. 

 

 

Sincere Regards

TNTJ-SW

Umar F Mohamed Yacoob <umohamedyaco@csc.com>
AREAS: Mainframes - System Programmer  [ WAS/CICS/DB2/MQ ]                       Here is an opportunity to refer your friends!


WORK LOCATION:   Hyderabad/Chennai                                                Refer the CVs asap!!                                        


EXPERIENCE, CHARACTERISTICS & KEY SELECTION CRITERIA:

Relevant Exp.: 3 -8 years

Educational / Professional Qualification (Preferable): BE / B Tech/ MCA/ Diploma/B.Sc.

Excellent troubleshooting and Communication skills  are mandatory.

Relevant IBM / vendor Certification(s) is an added advantage.  

Willingness to work in shifts including Night Shifts.

Requirement 1.

WAS System Support on Z/OS

1. Installation, upgrade and maintenance of WAS on z/OS and related products
2. Sound knowledge in SMPE
3. Installation and maintenance of WAS products
4. Proficiency in OMVS, Java configuration, WMQ, WMB
5. Good knowledge of WAS interfaces.
6. Good Knowledge & Experience in SYSPLEX
7. Standalone profile creation,Deployment manager creation
8. Experience in migration, upgrade, testing of WAS, Stress testing & Restart recovery testing

Requirement 2.


DB2 - System Support on Z/OS

1. Installation, customization and maintenance of DB2 for z/OS and related products.
2. Sound knowledge in SMPE
3. Excellent knowledge of relational database concepts of DB2 in z/OS.
4. Proficiency in using DB2 tools from IBM and other vendors.
5. Good knowledge in performance & tuning, database sizing, system support, security and documentation.
6. Good experience with software maintenance.
7. Knowledge in planning and designing databases
8. Good Knowledge in Disaster Recovery

Requirement 3.


CICS - System support

1. Installation, upgrade and maintenance of CICS and related products.
2. Sound knowledge in SMPE
3. Experience in problem determination, performance tuning, setting security and web enabling CICS.
4. Setup and maintain CICS regions.
5. Technical guidance to the team.
6. Good Knowledge in Disaster Recovery
7. Experience in migration, upgrade activities.

Requirement 4

Mqseries System support on Z/OS

1. Installation, upgrade and maintenance of MQseries on z/OS and related products
2. Sound knowledge in SMPE
3. Interface with operations, logs and automation jobs.
4. Good knowledge of related software and tools.
5. Good experience with software maintenance.
6. Experience in backup and recovery processes for Mqseries subsystems.
7. Knowledge in resource definition, security and other administration tasks.PLEASE REFER ALL CVs TO:   Link  https://csc.taleo.net/careersection/cscinternalcareersite/jobsearch.ftl?lang=en

                                   Job Code No : 1100DYY
                                   Click on Job Title
                                   Click on Refer a Friend for this job
                                   How to Refer through Global Source - On-line Guide>: Link
Referral bonus will be as per Global Recruiting Awards Policy India Addendum

Cheers,
The Employee Referral Team
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CSC • This is a PRIVATE message. If you are not the intended recipient, please delete without copying and kindly advise us by e-mail of the mistake in delivery.  
NOTE: Regardless of content, this e-mail shall not operate to bind CSC to any order or other contract unless pursuant to explicit written agreement or government initiative expressly permitting the use of e-mail for such purpose • Computer Sciences Corporation India Pvt Ltd • 7th Floor, Block 1B, DLF IT Park, Sivaji Garden, Moonlight Stop, Nandambakkam Post, Ramapuram, Chennai-600 089.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...