நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, July 7, 2011

Fwd: HCL TECHNOLOGIES : BE/BTech/MCA / TCS Walk-in for Freshers:Jul 9/10---------- Forwarded message ----------
From: <ajitha@freshersjobs24hrs.com>
Date: 6 July 2011 11:43
Subject: HCL TECHNOLOGIES : BE/BTech/MCA / TCS Walk-in for Freshers:Jul 9/10
To:HCL TECHNOLOGIES : BE/BTech/MCA
HCL TECHNOLOGIES : BE/BTech/MCA HCL Technologies Limited is Recruiting Freshers.Apply Now Here
TCS Walk-in for Freshers:Jul 9/10
TCS Walk-in for Freshers:Jul 9/10 Tata Consultancy Services is Recruiting Freshers. Apply Now Here
Freshers Jobs in Sybase 10/2011
Freshers Jobs in Sybase 10/2011Sybase Software India Pvt. Ltd is Recruiting Freshers. Apply Now He

Nor­tel Recruit­ing freshers-Bangalore
Nor­tel Recruit­ing freshers-Bangalore Nortel is Recruiting Freshers. Apply Now Here
Fresher Jobs in Perot Systems Chennai
Fresher Jobs in Perot Systems ChennaiPerot Systems is Recruiting Freshers.Apply Now Here
Freshers Jobs in Unisys - 2010/11(Java)
Freshers Jobs in Unisys - 2010/11(Java) Unisys India Pvt Ltd is Recruiting Freshers. Apply Now Here

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...