நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, July 7, 2011

Opportunity with a Product Based Firm(Hyderabad)


----- Forwarded Message -----
From: Elite Consultancy Services (ECS) <manju@ecs.net.in>

Experience required for the Job: 2.5 - 6 years
Annual Salary of the Job: 3.0 - 9.0 Lacs
Job Location: Hyderabad,Hyderabad / Secunderabad
Dear Candidate,

Hi,This is Manju from Elite Consultancy Services Hyderabad. 
If you want work with a product based company for mainframes.
Subject: Are you serving your Notice Period, but you think you deserve better CTC? (Hyderabad location) 
NOTE: Candidate should be Permanent employee rather than contract employee. Notice period should be 15Days max 20Days.

If you have good hands on experience in Mainframes (cobol, db2, jcl)and if you can join in less than 30 Days, we will be glad to provide an opportunity with one of our Fortune 500 clients in Hyderabad. 
If you are interested, please share us your updated profile along with following information: 
Full Name : 
Experience : 
Current Employer : 
  Current CTC : 
Expected CTC : 
Notice Period (max) : 
How many offers do you hold : 

Thanks,
Manju Elite Consultancy Services, 102, Raja Enclave, Bhagya Nagar, Kukatpally, Hyderabad - 72. Ph: 040- 6614 1481 (Work)


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...