நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, July 7, 2011

INTERVIEW-CHENNAI-04/07/2011 

INTERVIEW FOR THE FOLLOWING CATEGORIES ON 04.07.2011 AT 9 AM FOR DUBAI
 1. FACILITIES ENGINEER
 2. FACILITIES SUPERVISOR
 3. SENIOR SUPERVISOR - MEP
 4. SUPERVISOR - HVAC
 5. SUPERVISOR - MECHANICAL
 6. SUPERVISOR - PLUMBING
 7. SUPERVISOR - ELECTRICAL
 8. SUPERVISOR - ELECTRONICS
 9. BMS OPERATOR
 10. SENIOR HVAC TECHNICIAN
 11. HVAC TECHNICIAN
 12. AC TECHNICIAN
 13. ASST. AC TECHNICIAN
 14. SR. TECHNICIAN - MECHANICAL
 15. TECHNICIAN - MECHANICAL
 16. TECHNICIAN - ELECTRONICS
 17. TECHNICIAN - APPLIANCE
 18. SENIOR TECHNICIAN - ELECTRICAL
 19. TECHNICIAN - ELECTRICAL
 20. ELECTRICIAN
 21. ASST. TECHNICIAN - ELECTRICAL
 22. PLUMBING SUPERVISOR
 23. SR. PLUMBER
 24. PLUMBER
 25. MASON TEAM LEADER
 26. MASON
 27. CARPENTER
 28. PAINTER
 29. BMS HELPER
 30. SENIOR CHEMICAL TECHNICIANS
 31. ITI HOLDERS (FRESHERS IN ELECT & A/C) - TECHNICAL TRAINEES


OVERSEAS MANPOWER CORPORATION LTD.,
48, DR. MUTHULAKSHMI SALAI,
ADYAR, CHENNAI 600020.

Phone numbers: 044-24464267/8/9.

__._,_.___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...