நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, March 27, 2012

Chief Engineer - Process/ Process Engineer O&G


The sender of this email is registered with Naukri.com as Global Talent Explorers

Apply Now(Send your Naukri profile to express interest to the recruiter)


Dear Candidate,

EMAIL: talentassetsgroup@gmail.com; globaltalentexplorers@gmail.com
1-Chief Engineer - Process O&G
Qualification - Minimum 1st class degree in Chemical Engineering or equivalent.
Experience - Around 20 yrs. in Designing in Oil & Gas industry
Job Location- Thane Mumbai
Essential Skills
Knowledge level in Oil & Gas / Refinery / Related Area
Experience in Simulation
Knowledge of Statutory and Regulatory Norms
Knowledge of Geo-Science principles
Knowledge of Environmental Risk Management (HAZOP)
Proficiency in English language (verbal & written) a must.

Essential Tasks
Design and Development of CFD, PFD, P & ID
Simulation
HAZOP

Desirable Orientation / Systems Training
HYSYS, ASPEN
2- Engineer - Process O&G
Qualification - Minimum 1st class degree in Chemical Engineering or equivalent.
Experience - Around 1 to 5 yrs. in Designing in Oil & Gas industry
Job Location- Thane Mumbai
Essential Skills
Knowledge level in Oil & Gas / Refinery / Related Area
Experience in Simulation
Knowledge of Statutory and Regulatory Norms
Knowledge of Geo-Science principles
Knowledge of Environmental Risk Management (HAZOP)
Proficiency in English language (verbal & written) a must.

Essential Tasks
Design and Development of CFD, PFD, P & ID
Simulation
HAZOP

Desirable Orientation / Systems Training
HYSYS, ASPEN

Founded in 1995, today our client is a multicultural, global company having the core competence of delivering high quality process engineering solutions for Oil, Gas and Hydrocarbon industry. They have a significant knowledge pool of process engineering know how and have also aligned itself with technology licensors to deliver cutting edge solutions with single point responsibility.
They endeavor to work with customers in all stages of project, commencing from feasibility evaluation through engineering and project management to construction and commissioning of process plants. The group is flexible in its approach and works in different models e.g. EPC, LSTK, EPCM, EPF or only Engineering contractor.
The Group"s key strengths include in-house resources and facilities for process design, detailed engineering, project management, procurement, fabrication and construction. With ready availability of all such facilities, they are capable of delivering complex projects at low cost, high quality and quicker deliveries.
They also specialize in modularizing the process plants and are organized to deliver process modules for remote locations and offshore Oil & Gas installations e.g. Platforms, FPSOs and MOPUs from its port based fabrication yard in western India.

They have core competence in following businesses: Oil & Gas, Refinery & Petrochemicals, Floating Production, Hydrocarbon Storage solutions and Biofuels.
CTC being offered up to 10 lacs per annum but flexible for the right candidate.
To be a team member of such a challenging project please send you updated CV in word format to talentassetsgroup@gmail.com; globaltalentexplorers@gmail.com

Incase this opportunity is of no interest to you we shall be grateful if you could it forward it to your friends.

Please feel free to call Karan 9967538731
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Global Talent Explorers (karan.dutt@gmail.com, 11, Ramesh Mahal,, A. B. Nair Road, juhu, MUMBAI, Maharashtra - 400049) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...