நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, July 7, 2011

Looking for experienced PHP developersFrom: Hameed <shaahulhameed@gmail.com>


Hi Friends

  We are a start up based in Chennai and are looking for experienced PHP
developers who understand MVC architecture, are comfortable with
CodeIgniter, have a good command over HTML & CSS and who just love to spend
their time coding & experimenting with new technologies.

  If you know someone, please ask them to contact me *off the list* at
shaahulhameed[at]gmail[dot]com.


Thanks a lot!

HameedNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...