நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, July 7, 2011

Mainframe Developers(2-5 yrs)- Opportunities in Chennai with a leading European based MNC in chennai
----- Forwarded Message -----
From: Quadrangle <ramya.k@naukri.com>

Experience required for the Job: 2 - 5 years
Job Location: Chennai
Dear Candidate,

I am Ramya from Quadrangle Chennai (A Search Arm of Naukri.com)
We have an exciting opportunity for Mainframe professionals with 2-5 yrs who are permanent employees and who would be interested to take F2F interviews with our client in Siruseri in Chennai on weekdaysPrimary skill - Cobol JCL VSAM DB2Work 

Location - chennai 

We are looking for chennai based candidates 

Please revert with your resume to ramya.k@naukri.com if interested with this opportunity.

Regards 
Ramya Kumar 
Quadrangle 
044 42977486
Is this job relevant to you? Yes No
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Quadrangle (ramya.k@naukri.com, E -2 Sec 1, NOIDA, Uttar Pradesh - 201301) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now
Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!
Ads by Google
Career Counseling Conducting Job Interviews
Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...