நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, July 7, 2011

Government Jobs in India
NCERT recruitment 2011 -2012 for Faculty at www.ncert.nic.in

Posted: 29 Jun 2011 12:27 AM PDT

NCERT recruitment 2011 -2012 for Faculty posts at www.ncert.nic.in. The National Council of Educational Research and Training is looking for the result oriented well educated candidates for the 23 Faculty posts of the Assistant Professor for different subjects as mentioned below:-
Read more »

GMCH Chandigarh recruitment 2011 – 2012 for Medical Faculty at www.gmch.gov.in

Posted: 29 Jun 2011 12:11 AM PDT

GMCH Chandigarh recruitment 2011 – 2012 for Medical Faculty at www.gmch.gov.in. The well known Government Medical College & Hospital announced the vacancy opening for the posts of the readers and Senior Lecturer in the different subjects. All eligible candidates can send their applications if they full fill the instructions given in the notice available at the below given link.
Read more »

BSSC Patna recruitment 2011 – 2012 for Sub Inspector at www.bssc.bih.nic.in

Posted: 28 Jun 2011 11:44 PM PDT

BSSC Patna recruitment 2011 – 2012 for Sub Inspector at www.bssc.bih.nic.in. the department is going to conduct the official competitive examination for the above said 299 posts. All the candidates having required educational qualification can send their applications before the closing date. Please check all the detailed in the below given advertisement.
Read more »

RGUKT recruitment 2011 -2012 for Faculty at www.rgukt.in

Posted: 28 Jun 2011 11:25 PM PDT

Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies issued RGUKT recruitment 2011 -2012 for Faculty posts at www.rgukt.in. The advertisement can be downloaded from the link given below. As per the notice the faculty posts are required for the Lecturer, Assistant Professors, Associate Professors and Professors designates. The all candidates having required education as mentioned below for different subjects can send their applications before closing date.
Read more »

OMDC recruitment 2011 – 2012 for Managers at www.birdgroup.gov.in

Posted: 28 Jun 2011 05:02 AM PDT

Please check the advertisement no. BGC/P/R/OMDC/1/2011/(2) for OMDC recruitment 2011 – 2012 at www.birdgroup.gov.in. As per the notification various posts of the managers are opened for the eligible Indian candidates in the latest career opportunity. All the candidates having required educational qualification and can produce the greater results can send their resumes.
Read more »

DSWC Punjab recruitment 2011 – 2012 for WDT at www.dswcpunjab.gov.in

Posted: 28 Jun 2011 04:58 AM PDT

Candidates can apply for DSWC Punjab recruitment 2011 – 2012 as per the details issued in the latest notice for posts of the WDT. The application forms can be downloaded from the www.dswcpunjab.gov.in. All eligible candidates can send the resumes if they have required educational qualification along with the attested copied of the all documents demanded in the notice.
Read more »

Baitarani Gramya Bank recruitment 2011 – 2012 for Officer, Office Assistant at www.baitaranigramyabank.com

Posted: 28 Jun 2011 04:55 AM PDT

Banking sector job opportunity is waiting for you in Baitarani Gramya Bank recruitment 2011 – 2012. The candidates of India can send their applications as per notice issued at www.baitaranigramyabank.com for posts of the Officer and Office Assistant on different levels.
Read more »

NIPER Hyderabad recruitment 2011 - 2012 for teaching staff at www.niperhyd.ac.in

Posted: 28 Jun 2011 04:51 AM PDT

NIPER Hyderabad recruitment 2011 – 2012 is looking for the teaching staff and official staff. AS per the notice uploaded on the www.niperhyd.ac.in the candidates from all over India can send their resumes as per the requirement of the posts.
Read more »
You are subscribed to email updates from Government Jobs in India - Recruitment 2011 - 2012
To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.
Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...