நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, July 7, 2011

Openings for Mainframe Developer - Steria

--- On Tue, 28/6/11, Ikya Human Capital Solutions Pvt Ltd <indumathi@ikyaglobal.com> wrote:Experience required for the Job: 2 - 6 years
Job Location: Chennai


Dear Candidate,

We have an openings for Steria for the position of Mainframe Developer

Note : Can Apply only Permanent Employee.

Job Description :

Skill :
Mainframe(COBOL,JCL,DB2)

Exp : 2- 6 yrs

Job Location : Chennai

Interview Date : 9 -July-11

Total and Relevant Exp :
Current CTC:
Expected CTC:
Notice Period:
Date of Birth :

Availability for F2F interview on 9th July in chennai : Yes / No


If you interested kindly provide your updated profile.

Regards,

Indumathi
Ikya Human Capital Solutions Pvt. Ltd.,

Direct: +9144 6662 3056 | www.ikyaglobal.com


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...