நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, July 7, 2011

Vacancies for KSA---------- Forwarded message ----------
From: People World Wide Consultant <majid@peopleworldwide.co.in>For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 11194924      Personal Folder ID: 10011552

Dear ,

Greetings from People Worldwide, Mumbai

We are into HR firm and our consultancy is running up since last 5 years. We are providing best services for gulf recruitment. We are having opening in Middle East like Saudi Arabia, Qatar, Oman, Libya and UAE etc. kindly check the following details we are having opening with our esteemed clients in KSA.

Reference your CV from Job Portals we are having very urgent opening for one of our reputed client "ITAL CONSULTANT"; it's a construction company in Kingdom of Saudi Arabia (KSA).

We have the following vacancy for KSA.

1) Senior Resident Engineer Minimum 18 year's exp.
2) Resident Engineer Minimum 15 year's exp.
3) Senior Civil Engineer Minimum 12 year's exp.
4) Civil Engineer Minimum 8 year's exp.
5) Senior Material Engineer / Inspector Minimum 12 year's exp.
6) Material Engineer / / Inspector Minimum 8 year's exp.
7) Senior Bridge Engineer Minimum 12 year's exp.
8) Bridge Engineer Minimum 8 year's exp.
9) Senior Tunnel Engineers Minimum 12 year's exp.
10) Tunnel Engineer Minimum 8 year's exp.
11) Architect Minimum 8 year's exp.
12) Senior Geological Engineer Minimum 12 year's exp.
13) Geological Engineer Minimum 8 year's exp.
14) Electrical Engineer Minimum 8 year's exp.
15) Senior Site Inspector Minimum 5 year's exp.
16) Site Inspector Minimum 3 year's exp.
17) Senior Surveyor Minimum 3 year's exp.
18) Surveyor Minimum 3 year's exp.
19) Senior Quantity Surveyor Minimum 5 year's exp.
20) Quantity Surveyor Minimum 3 year's exp.
21) Building Inspector Minimum 5 year's exp.
22) Administrative Assistant Minimum 5 year's exp.

Job Description:-

 B.E / B.Tech in civil engineering.
 Candidate should have 8 – 12 years relevant experienced.
 Candidate should have minimum 5 - 7 years exp in Roads & Bridges.
 Supervision & Execution of civil works.
 Good command over English both spoken & written.

Benefits & Employment Condition by Company:-

 Basic salary, Transportation and Accommodation.
 21 Days paid vacation after 12 months of services.
 Air tickets at beginning and end of contract and at vacation time.

For more details kindly go through the website of the company…….

If your profile matches with the above mention profile & if u interested please send across your profile at the earliest below mention email id with the following details:
(majid@peopleworldwide.co.in)

Current CTC:-
Expected CTC:-
Notice period:

Note:-
If your profile doesn't suit please send this to your friend who is looking out for the similar opening.

With warm regards

Majid Mirza Baig
Sr. HR Recruiter
Email:- majid@peopleworldwide.co.in
URL:- www.peopleworldwide.net
Contact:- 022 65509111

This mail has been sent by one of the employers (Employer name: People World Wide Consultant) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...