நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, September 28, 2012

Production Operator Oman
 
 

Production Operator

Function:Operations
Job Code:3230
Application Closing Date: 30/09/2012
Location:Interior P (PDO2-IA) - Oman

Description

Job Title : Oil & Gas Operator
Department : Production
Location : Interior
Reports to : Production Supervisor
Purpose of the Job
To operate the total integrated Production system, ensuring that production and environmental targets are realized in a safe and efficient manner whilst maintaining operational integrity of the assets.
Experience/Qualifications Needed
 • HND/ HNC / ONC / OND or equivalent in relevant Engineering discipline and a minimum of 6 years field experience in Petrochemicals, Refinery, Oil and Gas plants.
 • Good knowledge and understanding of the Oil/Gas Process & connected systems.
 • A good knowledge of relevant E&P operations, procedures and practices.
 • Self-motivated and is required to have leadership skills.
 • Should be aware of HSE and process safety requirements.
 • Fully computer literate, good communicator and organizer.
 • Ability to perform as a team player.
 • Principal Accountabilities
 • Demonstrated knowledge of applicable codes, standards, and legislation pertaining to Process Instrument and Control Engineering.
 • Experience in operating wellheads for Oil production, water supply& disposal, steam injection, etc.
 • Training less experienced staff in production operations of Oil & Gas facilities
 1. Asset related:
 • To Operate plant and fields within the Operating Design envelopes and to ensure minimum deferment of Oil and Gas at Minimal Flaring.
 • Area Authority and Work Permit Validator within the boundary of responsibilities. Ensuring adherence to appropriate HSE procedures, take effective action to control emergencies and contain hazards within area of responsibility.
 • Accountable for Monitoring all Variables on a continuous process plant operational whilst maintaining Asset Integrity.
 1. Business Processes related:
 • Execute all production Operations activities according to schedule / plan.
 • Ensure that all production assets are operated in a safe and efficient manner, in line with agreed plant operating philosophies, and with current Production Procedures and practices.
 • Ensure First Line Maintenance on plant equipments are carried out according to the manufacturers recommendations and technical supports.
 • Ensure Preparation for safe well, plant & Process shut-down ,and start up within allowed timing at minimum flaring with respect to the Plant Operating Modes.
 • Daily reporting to production supervisor and field Programmers on daily Hydrocarbon accounting, activities and work progress.
 • Co-ordinates Operation activities with the Control Room Operators
 • Interfacing with Process Supports, Programmers, Infrastructure sections & Maintenance Services staff and Contractor staff during normal operations, breakdown & routine maintenance works.
 1. Discipline Activities:
 • Maintain an up to date relevant station & field facilities data and readily available for use.
 • Fill the daily log sheets for all equipment and systems as per schedule.
 • Log all relevant data relating to the production of Hydrocarbons ( for entry into the Production Management System and Plant Integrity Management System).
 • Interface with service department staff to coordinate breakdown/routine maintenance work in facilities and plants - to ensure minimum oil/gas deferment of production.
 • Take effective action to control emergencies and contain hazards within area of responsibility and ensure co-ordination with Emergency control Centers.
 • Provide guidance and Coaching of National Operation Staff to enhance their development.
 • Area Authority and validator for Permit to Work activities within area of responsibility.
 1. HSE related:
 • Maintain a high level of safety awareness and standards in all daily duties and tasks and guide the subordinate staff and contractors on safe working practices.
 • Proactively manage all HSE aspects of Production activity execution and compliance with directorate HSE plan.
 • Ensure healthy safeguarding systems for minimum production interruption
 • Accountable for ensuring implementation and adherence to the requirements of the
HSE Management System.
 • Ensure HSE and PTW systems are followed before starting a job, ensure proper use of tools and PPE , conduct regular site visits, advice co-workers on potential hazards, check safety equipment, notify management of unsafe working conditions, report HSE incidents, actively participate in HSE meetings and tool box talks.
 1. Process safety related:
 • Ensure that Critical Tasks related to Asset Integrity-Process Safety Management (AI-PSM), as defined in the Procedural Manual, are undertaken and executed.
 • Apply AI-PSM principles in all activities.
 • Act at all times in accordance with the PDO Statement of Policy on AI-PSM.
 • Identify and comply with AI-PSM responsibilities as documented in the AI-PSM System.
 1. Other accountabilities:
 • Be a member of the Duty Rota.
 • Maintain a positive image and actively promote and participate in social activities.
 • As member of the of the Asset team fulfil all given tasks which are in line with the overall requirements of the Asset team.
Challenges
 • Focus on enabling the project to meet it's Business objectives and bring improvement in maintainability and operability ofr the Plant.
 • Safe operation of a an integrated complex Plant ie; Oil /Gas, water treatment & steam with High H2S, High temperature & Pressure at Various plant operating Modes in order to meet EOR Objectives on miscible Injection, maximize daily production and improve plant up-time.
 • Compliance with Monthly Integrated Production Planning Forecast , Well testing, Sampling, QMI, Integrity Management and HSE requirements.
 • Liaison with multi discipline staff in Production, Maintenance, Sub-surface , Process , Integrity, Contractors and Vendors, Emergency response .
 • Adherences to the Design Plant operating Modes and Plant isolation philosophy.
 • Fast response to the Plant and Field Emergency control and communication to relevant sections such as emergency control center and as per Emergency and Response Procedure.
Key Job Competence Profile references
Competence type
Description / Elements
Reference no.
Required level
Technical
Job Competencies for
PDO- Production Operator NVQ L3
Skill
Process Safety Specific
Operate PTW System
Skill
Operations Procedures
Skill
Carrying out Process Isolations
Skill
Environmental matters
Awareness
Technician NVQ 3 Hydrocarbons
Knowledge
Well Operations
Skill
Risk Assessment
Knowledge
Chemical Handling
Knowledge
Authorized Gas Tester
Skill 

:
 
 
.
__,_._,___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...