நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, November 12, 2010

Jobs in oil & Gas Singapore Australia Malaysia Saudi

FINAL CLIENT INTERVIEW IN 3RD WEEK OF NOVEMBER 2010

   
      REQUIRED URGENTLY FOR A MULTINATIONAL COMPANY HAVING PROJECTS GLOBALY AT SINGAPORE, CHINA, THAILAND, AUSTRALIA MALAYSIA, INDONESIA , SAUDI ARABIA & Several Countries Under Pipeline. Having standing Work Order of 2 Billion $.
      Following requirements are for Jubail City- Saudi Arabia for Oil & Gas, Refinery & Petrochem Projects. Saudi Aramco Total Refining and Petrochemical Company (SATORP).
      FINAL CLIENT INTERVIEW IN 3RD WEEK OF NOVEMBER 2010
     
      1) Contruction superintendent –Piping:- 8 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor in Mechanical Engineering or Diploma in Civil/Mechanical Engineering Nos 5 salary negotiable
      2) Civil Superintendent :- 8 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor in Mechanical Engineering or Diploma in Civil/Mechanical Engineering Nos 5 salary negotiable
      3) Civil Supervisor:- 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor of Science in Civil Engineering or Diploma in Civil Engineering nos. 10 salary negotiable
      4) Civil Engineer/Designer:- 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and B.E or DIP in CIVIL . AutoCAD, MS station, 3D Smart Plant, Cesar analysis II. Able to perform project management, Quality Surveryor and technical review. Reviews /implements project/job specification. Designs and updates Civil/Structural layouts, sections, details. Drafts engineering documents for government submission and for construction. Coordinates and cooperate with other disciplines on new process requirements, design interference check and design changes. Adheres to ISO quality requirements in the execution of works. Instructs, supervises, manages and monitors the Draftman/Cad Operators in the course of work. Performs Civil/Structural calculations on minor steel and RC works. SALARY NEGO- NO- 5
      4) Piping Engineer/Designer:- 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor of Science in Mechanical Engineering or Diploma in Mechanical Engineering. AutoCAD, MS station, 3D Smart Plant, Cesar analysis II NOS. 10
     
      5) QC Inspector – Civil : 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor of Science in Civil Engineering or Diploma in Civil Engineering NOS. 5 salary negotiable
      6) Plumbing(civil) Inspector:- 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor of Science in Civil Engineering or Diploma in Civil Engineering NOS 5 salary negotiable
      7) QC Inspector – Pressure Vessel :- 8 years and above in Pressure Vessel & AWS or CSWIP3.2, ANTC Level II well knowledge in oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor in Mechanical Engineering or Diploma in Mechanical engineering NOS 5 salary negotiable
      8) QC Inspector – Mechanical:- 8 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor in Mechanical Engineering or Diploma in Civil/Mechanical Engineering NOS. 12 salary negotiable
      10) Welding Inspector : 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and qualified AWS or CSWIP 3.1 ASME and API. To perform inspection and reporting activities relating to piping issue in the construction and be responsible for all quality levels of field works. Inspection at vendors shop facilities and work-sites, on fabricated pipes, steel structure, blasting, painting works, galvanizing or other installation works per ASME and ANSI codes, including verification of tests. Inspection at vendors shop facilities and work-sites, on fabricated pipes, steel structure, blasting, painting works, galvanizing or other installation works per ASME and ANSI codes, including verification of tests at their premises.
      Inspection at vendors shop facilities and work-sites, on fabricated pipes, steel structure, blasting, painting works, galvanizing or other installation works per ASME and ANSI codes, including verification of tests at their premises. Check for weld joint preparations, fit-up alignment, dimensional tolerances and visual check on with respect to Equipment area. NOS 50 salary negotiable
      9) Painting(Coating) Inspector :- 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and qualified NACE Level II NOS. 8 salary negotiable
      10) Piping Supervisor :- 8 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience qualified Diploma in Mechanical Engineering NOS 16 salary negotiable
      11) Tankage Superintendent:- 10 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor of Mechanical Engineering or Diploma in Mechanical Engineering NOS.6 salary negotiable
      12) Tankage Supervisor :- 8 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience qualified Diploma in Mechanical Engineering NOS.18 salary negotiable
      13) Planner / Engineer:- 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor of Science in Civil, Mechanical or Electrical – Or Diploma holder. Well understandable P6 NOS. 4 salary negotiable
      14) Mechanic Supervisor:- 10 yrs and above in Mechanical Equipment workshop and field repair and servicing especially in oil and gas petrochemical industrial experience and diploma in mechanical engr is preferable nos1 2
      15) Planning Engineer:- 8 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor of Science in Civil, Mechanical or Electrical – Or Diploma holder. Well understandable P6 NOS. 6 salary negotiable
      16) Contract Manager:- 8 years and above in Contract dept for oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor of Science in Civil or Mechanical. ISO External Auditor trained & certified. NOS.1 salary negotiable
      17) QS Engineer for Contract:- 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience for Contract Agreement. Bachelor in Mechanical or Civil Engineering or Diploma in Mechanical or Civil Engineering NOS.6 salary negotiable
      18) QS Engineer for Plan & Control:- 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience for Measuring Contrat Work Volume/Quantity. Bachelor in Mechanical or Civil Engineering or Diploma in Mechanical or Civil Engineering NOS. 9 salary negotiable
      19) Blasting & Painting(Coating) Superintendent :- 10 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience qualified Diploma in Mechanical Engineering NOS. 2 salary negotiable
     
      20) Blasting & Painting(Coating) Supervisor:- 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience qualified Diploma in Mechanical Engineering NOS 4 salary negotiable
      21) Rigging Engineer (Rigger I)- :-With Saudi Aramco Cert :- 8 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor of Science in Mechanical or Diploma holder. Well understandable Rigging Work design & calculation of heavy lifting NOS.6 salary negotiable
      22) Rigger II - With Saudi Aramco Cert:- 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial Rigging experience and qualified Diploma in Mechanical Engineering NOS 16 salary negotiable
     
      23) Tankage Fitter / TANK Fabricators: 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial Storage Tank experience and able to read simple tank drawing. NOS.80 salary negotiable.
      24) PIPE FABRICATOR :- 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial Piping work and able to read Isometric drawing . NOS.56 salary negotiable
      25) Commissioning Manager:- 8 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor in Mechanical Engineering or Diploma in Civil/Mechanical Engineering. The successful incumbents will be in charge of all technical preparation, commissioning methodology and database installation & software application to streamline Pre-commissioning, Commissioning, Operational Test and Start-Up of the project. You will be overseeing the whole commissioning phase to the final handover with the client. You will be responsible for delegating work, problem solving and ensuring all documentation and certification is comply and completed according to client requirements. Demonstrate ability in prioritising work, problem solving and taking a hostile view in handling projects. Will need to be hands on as well as completing the supervisory. Salary Negotiable
      27) Commissioning Engineer :- 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor in Mechanical Engineering or Diploma in Civil/Mechanical Engineering. The successful incumbents will be in charge of all technical preparation, commissioning methodology and database installation & software application to streamline Pre-commissioning, Commissioning, Operational Test and Start-Up of the project. You will be overseeing the whole commissioning phase to the final handover with the client. You will be responsible for delegating work, problem solving and ensuring all documentation and certification is comply and completed according to client requirements. Demonstrate ability in prioritising work, problem solving and taking a hostile view in handling projects. Will need to be hands on as well as completing the supervisory. Salary negotiable- No- 6
      EXCELLENT SALARIES OFFERD+ FOOD+ O.T+ MEDICAL +LAUNDARY +BONUS+ YEARLY VACATION
     
      APPLY IN STRICT CONFIDENCE::
      MUST UNDERLINE YR POSITION APPLIED.
     
      ADDRESS:
      AL- KARIMI ESTD.
      7-10-37 PANTHULUGARIMEDA- BEHIND BUS STOP
      OLD GAJUWAKA - VISAKHAPATNAM- 530026 (A.P)
      TEL: 0891-2707271 / 2543745/ 9866692775 / 9867312787/
      Email : rotryksaviz@hotmail.com
     

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...