நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, July 8, 2011

Fwd: B.Com : 5- 8 years---------- Forwarded message ----------
From: TNTJ Job <tntjjob@gmail.com>
Date: 7 July 2011 08:42
Subject: B.Com : 5- 8 years
To: tntjjob <tntjjob@googlegroups.com>


La Carrera Consultancy Pvt.Ltd

preethi@lacarrera.in 


Experience required for the Job: 5 - 8 years
Job Location: Chennai


Dear Candidate,

OPENING FOR QUALITY TEAM LEADER- PAYROLL !!!!
GREETINGS FROM LA CARRERA CONSULTANCY!!!!
JOB DESCRIPTION:
Manage a team of Quality Associates.
• Perform audit on client process and deliverables.
• Should able to manage high level of accuracy.
• Monitor closely the team and operational activities.
• Work on continuous improvement.
• Ability to deploy and use suitable quality tools.
• Experience in Indian Payroll.
• Should able to prepare, manage documents.
• Independently build audit procedures, checklists etc.
• Capability to arrive solutions on problems
• Awareness on ISO 9001 & 27001 and Six Sigma
• Knowledge on Salary Taxation, Statutory compliance and JV accounting.
• Hands on experience in MS-Office, especially in MS Excel
• Possess good communications skill.
• EXP:5+ YRS

Educational Qualification: Minimum - Graduation in commerce.
Designation: Team Lead â€" Quality

Interested Candidates can call preethi 9677040801 or send ur updated resume to

 preethi@lacarrera.in

Thanks & regards,
PreethiNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...