நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, July 7, 2011

20+ openings in Philips Healthcare, BangaloreHi All

Hi J
can you please post the below job openings in your blog.

We have around 20+ openings in Philips Healthcare, Bangalore.
following are the roles we are looking for...
Developer : 2-4yrs : .NET, C#, C++ ,healthcare background preferred

Senior Developer : 4-6 yrs : .NET, C#, C++,healthcare background 
preferred
Test Automation Engineer : 2-6 yrs - Test scripts using Microsoft tools.
Testers : 2-6 years.
Project Manager : 12+ years , PMP certified(preferred)
you can send resume to my id : mlsmohan@gmail.com

Thanks
Mohan.S
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...